FinOps – avain menneiden virheiden korjaamiseen pilvessä

Tämä on viisiosaisen FinOps -blogisarjan ensimmäinen osa, jossa ruoditaan sitä, missä mentiin vikaan pilvisiirtymässä. Pilvisiirtymän yhteydessä monet organisaatiot tekivät harkitsemattomia investointeja ja noudattivat vanhentuneita toimintamalleja, mikä johti kalliisiin ja tehottomiin ratkaisuihin. FinOpsin avulla pyritään korjaamaan nämä virheet ottamalla vastuuta ja koordinoimalla pilviponnisteluja. Blogisarjan tulevissa osissa syvennytään FinOpsin käytäntöön ja sen soveltamiseen.

Kollektiivisesti epäonnistunut pilvisiirtymä

Me mokasimme. Tämä on vastaus kysymykseen, miksi FinOps on edes olemassa tänä päivänä. Me vanhat ketut, jotka olemme olleet pilvipelissä mukana jo pitkään, muistamme ajan, kun pilvipalvelut alkoivat kasvattaa suosiotaan, ja organisaatiot syöksyivät päätä pahkaa pilveen sen kummemmin ajattelematta. Näin tehdessään he toivat pilvimaailmaan mukanaan myös vanhan “on-prem - paikan päällä tapahtuvan” -ajattelun siitä, miten pilviomaisuutta hallitaan. Ei siis ole yllättävää, että pilvisiirtymä ei sujunut suunnitelmien mukaan.

Konsultteina tehtävämme on puuttua tilanteisiin, joissa asiakkaat tekevät virheitä, mutta tässä tapauksessa me epäonnistuimme kollektiivisesti. Pilvisiirtymä oli toki uusi asia kaikille, eikä meilläkään ollut siitä kattavaa kokemusta, mutta se ei ole hyväksyttävä selitys. On olemassa organisaatioita, jotka ovat toimineet FinOpsin periaatteiden mukaisesti jo kauan ennen kuin FinOps oli edes kehitetty. Nyt näyttää siltä, että kaikki ne 'Lift & Shift' -siirrot, joita toteutimme vuosia sitten, ovat palanneet vaatimaan huomiota.

Katastrofin ainekset olivat kasassa: konsultit pyrkivät ansaitsemaan rahaa ja asiakkaat halusivat siirtyä pilveen nopeasti, koska kaikki muutkin tekivät niin, mutta budjettia ei ollut riittävästi toimia asianmukaisesti. Kun puhun asianmukaisesta toiminnasta, viittaan pilvipalveluiden natiiviin toteutukseen alusta saakka sekä tarvittavan ajan käyttämiseen asianmukaisen hallintarakenteen ja laskeutumisalueiden määrittämiseen pilveä varten. Asiakkaita kiinnosti ainoastaan pilviympäristöön siirtyminen, ja he halusivat tehdä sen nopeasti, mikä jätti runsaasti tilaa kohtalokkaille virheille. Ja niitä virheitä tuli paljon, sen voin vakuuttaa.

Kun kaikki kynnelle kykenevät (sekä heidän kummin kaimansa) tarjosivat erilaisia pilviratkaisuja asiakkaille ilman selkeästi määriteltyjä parhaita käytäntöjä, ei ole yllättävää, että lopputulos oli ongelmallinen. Vaikka kaikki eivät toimineet väärin ja monet yritykset suoriutuivat tehtävästään hyvin, suuren kysynnän vuoksi 'luovat ratkaisut' pääsivät läpi seulan.

Voisi helposti olettaa, että pienemmät yritykset olisivat tehneet fiksumpia valintoja kuin suuremmat, mutta kokemukseni mukaan tämä ei pidä paikkaansa. Olen nähnyt huonosti toteutettua pilvipalvelua molemmissa päissä spektriä, mutta ehkä pienemmillä toimijoilla on yleensä vähemmän määritelty pilven hallintamalli ja ohjaus. Asia ei aina ole näin, mutta usein. Ehkä heillä on ollut vaikeuksia houkutella parempaa osaamista sisäisiin tehtäviinsä.

Minun on annettava tunnustusta joillekin asiakkaille, joiden kanssa työskentelin vuosia sitten, sillä he olivat pilvihallinnan ajattelun eturintamassa. Uskon, että jokainen tätä blogia lukeva tietää, että kustannukset voivat kohota nopeasti ja tulla valtaviksi missä tahansa pilvessä, mikäli asianmukaisia turvatoimia ei ole asetettu. Silti nämä asiakkaat näyttivät aavistaneen, MITEN pilvessä voi onnistua kunnolla. Me auttoimme tietenkin, mutta silti toiset asiakkaat olivat liian jäykkiä ja vanhoihin tapoihinsa juuttuneita IT-omaisuuden hallinnassa, joten tietyt opetukset piti oppia kantapään kautta.

Kokeneena Azure-kaverina tiedän, että pelkkä kvartaaleittain pidettävä kokous pilvikulujen käsittelyyn ja budjettien tarkasteluun ei ole riittävä. Ei lähellekään. Pilvi kehittyy minuuteissa, tai ainakin päivissä. Yksi väärin konfiguroitu säiliö aiheuttaa shokin pilvikuluja tarkastellessa, jos seuraava kokous asioiden käsittelyyn on vasta 10 viikon päässä. Mutta nyt eksyimme sivuraiteelle. Palataan takaisin pääaiheeseen.

FinOpsin nousu - vastaus markkinoiden tarpeeseen

Kaiken tämän jälkeen, muutaman vuoden kuluttua, kun kaikki olivat turhautuneita kalliisiin pilviratkaisuihin, sotkuun luotiin ratkaisu FinOpsin muodossa. FinOpsin ydinviesti on hyvin yksinkertainen: Pilvessä toiminta maksaa, joten ota vastuu siitä, mitä pilvessä teet, ja keskustele muiden tiimien kanssa sisäisesti, jotta voitte yhdessä koordinoida pilviponnistelujanne. Tämä yksinkertaiselta kuulostava ratkaisu oli kipeästi tarpeen, sillä pilviasiakkaiden tyytymättömyys oli noussut ennätyksellisiin korkeuksiin, ja jotain oli tehtävä. FinOpsin opit on kerätty niiltä suurilta ja pieniltä asiakkailta, jotka sopeutuivat pilveen paremmin kuin vartaisensa, ja ne on koottu yhteen viitekehykseen.

Mielestäni FinOps on ehdottomasti tarpeen nykyisellä asiakaskentällä työkaluna sekä menneisyyden virheiden välttämiseen että niiden lieventämiseen, kun ne löydetään asiakasympäristöistä. Ihanteellisessa maailmassa koko käytäntöä ei olisi edes tarvittu, mutta tässä nyt ollaan. FinOps on siis vastaus markkinoiden tarpeeseen, vaikka samalla monet asiakkaat eivät edes tiedä, mikä se on, mikä on paradoksaalista. FinOpsin mukainen toimintatapa on hyvä keino mille tahansa organisaatiolle nousta kuopastaan.

Tämän blogisarjan tulevissa osissa  syvennymme käytäntöön tarkemmin, tarkastelemme nykytilaa, tutkimme, miten FinOpsia voidaan soveltaa organisaatioissa ja paljon muuta.