Paranna asiointikokemusta Power Pages -portaalilla

Power Pagesilla luot moderneja, responsiivisia ja interaktiivisia portaaleja erilaisiin käyttötarkoituksiin: asiakkaille, kumppaneille, työntekijöille tai muille sidosryhmille. Portaali tarjoaa joustavan itsepalvelukanavan seurata omaan asiakkuuteen ja toimintoihin liittyviä asioita – siis parempaa asiointikokemusta. Power Pages hyödyntää kattavasti Power Platformin sekä Microsoft Dynamics -ekosysteemin kyvykkyyksiä ja tarjoaa monipuoliset sekä joustavat menetelmät portaalien kehittämiseen.

Asiakasportaaleilla parempaa asiointikokemusta

Oletko koskaan miettinyt, kuinka turhauttavaa asiakkaillesi voi olla, että he eivät saa apua tarpeeksi nopeasti, eivät tiedä keneen ja miten ottaa yhteyttä asiakkuuteen liittyvissä kysymyksissä, tai he eivät tiedä, mitä heille tärkeälle asialle seuraavaksi tapahtuu? Vaikka organisaatiossanne asioiden sisäinen käsittely, esimerkiksi asiakaspalautteiden tai tilausten hoito olisi järjestelmällistä ja hyvin organisoitua, tämä ei useinkaan ole asiakkaalle riittävän läpinäkyvää. Tämä aiheuttaa turhautumista, kokemuksen huonosta asiakaspalvelusta ja pahimmillaan lisämyynnin tai jopa koko asiakkuuden menetyksen.

Juuri tällaisiin tilanteisiin asiakasportaalit tuovat ratkaisun: asiakkaalle tarjotaan joustava itsepalvelukanava seurata juuri heidän asiakkuuteensa ja toimintoihin liittyviä asioita, kuten esimerkiksi ajankohtaiset raportit, tulevat ja menneet tapaamiset tai omien palvelupyyntöjen tai tilausten seuranta.

Portaaliratkaisujen kehittämisen tai edes niiden suunnittelun voi kuitenkin pysäyttää esimerkiksi seuraavan kaltaiset haasteet:

 • Web-kehityksen kustannukset.
 • Ylläpidon ja päivitysten haasteet.
 • Integraatiovaatimukset useisiin liittyviin järjestelmiin: CRM, ERP, raportointi, tiedostojen hallinta, pääsynhallinta jne.
 • Edistyneen tietoturvan ja käyttäjienhallinnan vaatimukset.
 • Skaalautuvuus kasvaviin käyttäjämääriin.
 • Ratkaisun mukautettavuus nopeasti muuttuvaan toimintaympäristöön.

Perinteisen web-kehityksen haasteet asiakasportaaleissa ovat ilmeisiä: korkeat kehityskustannukset, ylläpidon ja päivitysten monimutkaisuus, vaikeudet integraatioissa, käyttäjäkokemuksen optimointi, turvallisuus ja tietosuoja, skaalautuvuuden rajoitukset, käyttöönoton monimutkaisuus, sekä mukauttamisen ja joustavuuden puute. Microsoftin Power Pages tarjoaa modernin ratkaisun näihin haasteisiin, mikä tekee asiakasportaalien kehittämisestä ja hallinnasta huomattavasti helpompaa ja tehokkaampaa.

Power Pagesilla luot moderneja, responsiivisia ja interaktiivisia portaaleja

Power Pages, osa Microsoftin low-code-alusta Power Platformia, on kokonaisvaltainen low-code -työkalu luoda moderneja, responsiivisia ja interaktiivisia portaaleja erilaisiin käyttötarkoituksiin: asiakkaille, kumppaneille, työntekijöille tai muille sidosryhmille. Power Pagesilla on mahdollista hyödyntää kattavasti Power Platformin ja Microsoft Dynamics -ekosysteemin kyvykkyyksiä. Portaalikehittäjän käytössä on muun muassa seuraavat ominaisuudet:

 • Sisällön ja sivuston ulkoasun konfigurointi visuaalisilla sisällönmuokkaustoiminnoilla.
 • Alustan yhteinen tietokanta Dataverse: Power Pages -verkkosivulla voidaan jakaa asiakkaille saman tietokannan tietoja, missä muukin organisaation asiakkuuksien hallinta tapahtuu.
 • Verkkosivuille integroidut raportit: Power BI -raportit voidaan integroida Power Pages -sisältöeditorin natiiveilla komponenteilla.
 • Tiedostojen jakaminen asiakkaille Power Platform -alustaan kuuluvalla SharePoint -integraatiolla.
 • Turvallinen käyttäjien hallinta: organisaation sisäiset käyttäjät tunnistetaan käyttäen Entra ID:tä, ja ulkoisten käyttäjien tunnistautuminen hoidetaan alustaan natiivisti integroituvalla Entra ID B2C:lla. Power Pages sisältää myös helposti hallittavan käyttäjille roolikohtaisen sisällön ja toimintojen jakamisen, minkä avulla käyttäjät näkevät juuri heille tarkoitetun tiedon ja sisällön.
 • Alustan valmiit integraatio-ominaisuudet: Kaikki valmiit Power Platformin connectorit käytössä (muun muassa Office 365, Dynamics, Azure & lukuisia 3. osapuolen palveluita), lisäksi edistyneempiin integraatiovaatimuksiin voidaan hyödyntää Microsoft Azuren integraatiokyvykkyyksiä kuten Logic Apps & Azure Functions.

Nyt kun olemme käyneet läpi Power Pagesin tarjoamia keskeisimpiä ominaisuuksia ja etuja, voidaan sukeltaa syvemmälle teknisiin yksityiskohtiin. Seuraavaksi tarkastelemme, miten Power Pagesin eri komponentit toimivat käytännössä, ja miten voit hyödyntää niitä parhaiten oman portaaliratkaisusi kehittämisessä.

Power Pages -kehittämisen menetelmät

Power Pages tarjoaa monipuoliset ja joustavat menetelmät portaalien ja verkkosivujen kehittämiseen sekä low-code- että no-code-menetelmin tai tarvittaessa täysin räätälöitynä kehityksenä. Näiden menetelmien avulla kehittäjät voivat rakentaa ja mukauttaa portaaleja vastaamaan tarkasti organisaation tarpeita ja vaatimuksia.

Power Pages -kehittämisessä keskeistä on yhdistää käytettävyys, toiminnallisuus ja visuaalisuus saumattomaksi kokonaisuudeksi, hyödyntäen alustan valmiita toiminnallisuuksia loppukäyttäjiä parhaiten palvelevan kokonaisuuden saavuttamiseksi. Seuraavissa osioissa käsitellään tarkemmin ulkoasun muokkausta, sovelluskehityksen mahdollisuuksia ja autentikaation ratkaisuja, joiden avulla Power Pages -portaaleista saadaan käyttäjäystävällisiä ja toimivia kokonaisratkaisuja.

Power Pages -portaalin ulkoasu

Web-sivustojen ja Power Pages -portaalien ulkoasulla on suuri merkitys sille, miten käyttäjät kokevat niiden sisällön ja toiminnallisuuden. Ulkoasu voi joko houkutella tai karkottaa potentiaalisia asiakkaita, jäseniä tai yhteistyökumppaneita. Hyvä ulkoasu on selkeä, esteettinen ja käytettävä, ja se vastaa verkkopalvelun tarkoitusta sekä kohderyhmää ja heijastaa organisaation brändiä. Power Pages –portaalin ulkoasua voi muokata monin tavoin. Useista valmiista sivustopohjista voi valita pohjan rakenteelle ja elementtien sijoittelulle, ja valmiista teemapohjista voi valita tai luoda oman teemansa valitsemalla värit, fontit, kuvat ja muut tyyliseikat. Tämän kaiken voi tehdä sisältöeditorin kautta.

Power Pages -portaalin totetutus, esimerkki 1

Näiden lisäksi portaalin sivujen ulkoasua voi muokata haluamakseen erilaisin komponentein, jotka ovat portaalin toiminnallisia osia, kuten hakukenttiä, lomakkeita, karttoja tai chat-ikkunoita. Omia HTML-sisältöjä, kuten tekstejä, kuvia, videoita tai linkkejä, voi myös lisätä portaalin sivuille. Kun portaalia on tarve räätälöidä sisältöeditorin muokkauskykyjä pidemmälle, on sovelluskehittäjillä käytössään verkko- ja sivumalleja, jotka mahdollistavat räätälöityjen sivupohjien ja sivujen tekemisen. Myös tekoälyapuri Copilot tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia tuoda eri komponentteja portaaliin. Sisältöeditorissa sillä voi luoda uuden ulkoasun ja teeman, sivuja, sisältöä sekä lomakkeita.

Power Pages -portaalin totetutus, esimerkki 2

Sovelluskehitys Power Pagesissa

Portaalin rakentaminen ilman räätälöityä koodia on täysin mahdollista ja yksinkertaisemmissa tapauksissa täysin riittävää, mutta usein toteutuksen ulkoasua ja toiminnallisuuksia halutaan rikastaa ja käytettävyyttä parantaa web-kehityksen keinoin. Power Pages tarjoaakin tähän useampia tapoja. Perustoteutuksen päälle saadaan tehtyä monimutkaisiakin toteutuksia Power Pagesin tukemien sovelluskehitystapojen avulla.

Power Pages tukee perinteisiä web-kehityksen kieliä ja kirjastoja, kuten JavaScriptiä, jQueryä, Reactia tai Bootstrapia, portaalin sivuilla ja komponenteissa. Scriptien avulla voidaan muuttaa portaalin ulkoasua ja käyttäytymistä, esimerkiksi lisätä animaatioita, validointeja tai interaktiota. Power Pages Web API:n avulla voidaan suorittaa luonti-, luku-, päivitys- ja poisto-operaatioita suoraan dataverseen. Dynaamista sisältöä ja logiikkaa portaalisivuihin saadaan lisättyä Liquid mallinnuskielen avulla. Sillä voidaan esimerkiksi hakea, filtteröidä, muokata ja näyttää Dataversen dataa, luoda ehtoja, silmukoita ja muuttujia sekä kutsua ulkoisia palveluita.

Power Apps Component Framework (PCF) on kehys, jonka avulla voidaan luoda omia komponentteja portaaliin käyttämällä TypeScriptiä, HTML:ää ja CSS:ää. PCF-komponentit ovat interaktiivisia ja reagoivia, ja ne voivat hyödyntää Dataversen dataa ja Power Platformin kyvykkyyksiä, kuten automaatioita, raportointia ja tekoälyä.

Power Pages tarjoaa useita autentikaatiovaihtoehtoja

Power Pages-portaalit voivat olla kaikille käyttäjille avoimia verkkosivustoja, mutta usein käyttäjäkunta on rajatumpi, jolloin portaaliin halutaan autentikaatio ja erilaisia käyttäjärooleja. Portaalin käyttäjät voivat kirjautua sisään eri tavoin riippuen portaalin tarkoituksesta, kohderyhmästä ja turvallisuusvaatimuksista. Power Pages tarjoaa useita autentikaatiovaihtoehtoja erilaisiin käyttötapauksiin ja tarpeisiin lokaalista tunnuksesta eri yhteisöpalveluihin, AD-tunnuksiin ja Suomi.fi-kirjautumiseen.

Azure B2C on Microsoftin pilvipalvelu, joka tarjoaa identiteetinhallinnan ratkaisuja asiakaslähtöisiin sovelluksiin. Power Pagesissa Azure B2C:n käyttäminen mahdollistaa räätälöidyn ja brändinmukaisen kirjautumissivun toteuttamisen. Azure B2C tarjoaa myös ominaisuuksia kuten salasanan vaihto, tilin palautus ja monivaiheinen todennus.

Suomi.fi on valtionhallinnon yhteinen verkkopalvelu, joka tarjoaa sähköisen tunnistautumisen kansalaisille ja yrityksille. Suomi.fi-tunnistaminen mahdollistaa portaalin käyttäjien kirjautumisen vahvasti todennettuna esimerkiksi pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla. Suomi.fi-tunnistaminen on erityisen hyödyllinen julkisen sektorin portaaleissa, joissa vaaditaan käyttäjän luotettavaa tunnistamista ja henkilötietojen käsittelyä.

Power Pages mahdollistaa myös usean kirjautumistavan rinnakkaiskäytön samassa portaalisovelluksessa. Tällöin portaalin käyttäjät voivat valita heille sopivimman kirjautumistavan, ja portaali voi synkronoida käyttäjäprofiilit eri tunnistuslähteiden välillä.

Esimerkkejä Power Pages -toteutuksistamme

Meltlakella olemme toteuttaneet sekä julkisen sektorin asiointiportaalin että B2B-liiketoiminnan asiakasportaaleja. Esimerkiksi, olemme tehneet kuntien sähköisen asiointiportaalin kuntalaisille suomi.fi-tunnistusta käyttäen, missä kuntalaiset voivat hakea erilaisia palveluita ja etuuksia, seurata niiden tilannetta, antaa palautetta ja viestiä kunnan asiantuntijoiden kanssa. B2B-asiakasportaaleita olemme toteuttaneet Entra ID B2C -tunnistusta käyttäen, jossa yhteistyökumppanit ja asiakkaat voivat hallinnoida omia tietojaan, tilata tuotteita tai palveluita, nähdä raportteja ja tilastoja sekä seurata omaa asiakkuutta koskevia tapaamisia ja tapahtumia.

Kunnan digitaalinen asiointi

Toteutimme kunnalle digitaalisen asioinnin alustan, joka mahdollistaa kuntalaisten tehokkaan ja helpon asioinnin. Tässä ratkaisussa kuntalaiset voivat jättää avustushakemuksia kunnalle Power Pagesilla toteutetun portaalin kautta. Kuntalaiset tunnistautuvat portaaliin suomi.fi-tunnistautumisen avulla, mikä on integroitu Entra ID B2C -identiteetinhallintaratkaisun kanssa.

Kunnan asiantuntijat voivat käsitellä kuntalaisten lähettämiä hakemuksia Dynamics 365 Customer Service -sovelluksella, jossa avustusten käsittelyprosessia ohjataan visuaalisen prosessin avulla. Power Pages ja Dynamics 365 Customer Service käyttävät samaa Dataverse-tietokantaa, mikä mahdollistaa välittömät muutokset tietorakenteisiin molemmissa sovelluksissa. Power Pages pohjainen digitaalisen asioinnin alusta mahdollistaa ketterän ja kustannustehokkaan ratkaisun myös jatkossa laajentaa digitaalisia palveluja kattamaan laajasti muitakin kunnan sähköisen asioinnin tarpeita.

Toiminnot

 • Power Pages, kuntalaisen asiointiportaali: Kuntalaiset voivat tuoda asioita vireille tunnistetusti ja lähettää tietoja määrämuotoisesti. Portaali sisältää toimintoja omien asioiden käsittelyn seurantaan sekä viestintään kunnan asiantuntijoiden kanssa. Mahdollistaa lisäksi palautteen ja kehitysideoiden antamisen portaalin kehittämiseksi.
 • Dynamics 365 Customer Service, kunnan asiantuntijan työpiste: Työntekijät voivat käsitellä saapuneita asioita (esim. hakemuksia, ilmoituksia ja palautteita) ohjatun prosessin avulla. Mahdollistaa lisäksi asiakastietojen hallinnan ja asiakkaan asiointihistorian tarkastelun läpinäkyvästi.
 • Entra ID B2C ja suomi.fi, kuntalaisen luotettava tunnistaminen: Kuntalaiset voivat käyttää kaikkia suomi.fi-tunnistautumisen tarjoamia luotettavia menetelmiä. Ensimmäinen kirjautuminen portaaliin muodostaa järjestelmään kuntalaisen profiilin, jota seuraavat kirjautumiset ja asioinnit rikastavat muodostaen kuntalaisen 360-näkymän.

Ratkaisun hyödyt

 • Modernit työvälineet: Digitaaliset työvälineet helpottavat kunnan työntekijöiden työtä, sillä kaikki tarvittava tieto on saatavilla samasta paikasta.
 • Prosessien tehostaminen: Avustusten käsittelyprosessi tehostuu ja laatu paranee visuaalisen ja rakenteellisen prosessin avulla.
 • Asioinnin läpinäkyvyys ja reaaliaikainen seuranta: Asiointipalvelu tuo läpinäkyvyyttä asiakkaiden avustushistoriaan. Kuntalaiset voivat helposti saattaa asiansa vireille ja seurata reaaliaikaisesti käsittelyn eri vaiheita.
 • Asiakkaan luotettava tunnistaminen: Kunnan kanssa asioivat henkilöt voidaan tunnistaa luotettavasti suomi.fi-tunnistautumisen avulla.

Palveluyrityksen asiakasportaali

Toteutimme asiakkaallemme kokonaisvaltaisen asiakasportaalin, joka mahdollistaa yritykselle asiakaskohtaisten raporttien jakamisen sekä myynnin tehostamisen. Portaalin tavoitteena on keskittää asiakassuhteiden hallinta yhteen helppokäyttöiseen järjestelmään, joka parantaa viestintää ja vähentää manuaalista työtä.

Power Pages toimii asiakasportaalina tarjoten saumattoman viestinnän ja kommunikaation mahdollisuudet. Power Apps -pohjainen sovellus on tarkoitettu yrityksen sisäiseen käyttöön portaalin taustatietojen ja toiminnan hallintaan. Järjestelmän keskitettynä tietokantana toimii Dataverse, joka yhdistää kaikki tarvittavat tiedot yhteen paikkaan. Power BI:n avulla asiakkaille voidaan näyttää asiakaskohtaista raportointia, ja Customer Voicen avulla voidaan luoda ja hallita asiakaskyselyjä portaalissa. Dokumenttien jako asiakkaille tapahtuu alustan SharePoint-integraation avulla.

Asiakkaille portaali tarjoaa selkeän kanavan, jossa kaikki asiakassuhteeseen liittyvä tieto on aina ajankohtaista. Lisäksi se tarjoaa yritykselle tehokkaan väylän viestiä ja markkinoida asiakkaille uusista tuotteista ja palveluista. Ratkaisun avulla siirryttiin useista eri kanavista (muun muassa sähköposti, puhelin, dokumenttienhallintajärjestelmät jne.) yhteen keskitettyyn palveluun.

Portaali on suunniteltu parantamaan asiakaskokemusta ja tehostamaan yrityksen sisäisiä prosesseja. Tämä tarjoaa molemminpuolista hyötyä sekä asiakkaille että yritykselle, varmistaen ajantasaisen tiedon ja sujuvan viestinnän.

Keskeisimmät toiminnot

 • Power Pages, asiakasportaali: Mahdollistaa ajankohtaisen tiedon jakamisen asiakkaille. Tarjoaa aidosti ketterän kehittämisen mahdollisuuden, jolloin voidaan välittömästi reagoida muutostarpeisiin.
 • Power Apps, sisäisen käytön sovellus: Mahdollistaa asiakastiedon ja portaalin sisällön hallinnan tehokkaasti. Tukee kompleksien toimintojen toteutusta low-code -kehittämisen avulla, mikä nopeuttaa sovellusten kehitystä ja käyttöönottoa.
 • Dataverse, keskitetty tietokanta: Toimii ratkaisun ytimenä sisältäen tietomallit, logiikat ja rajapinnat, jotka yhdistävät kaikki järjestelmän osat. Mahdollistaa tietomallin helpon ja nopean mukauttamisen konfiguroimalla ilman koodausta.
 • Power BI, raportit ja analytiikka: Mahdollistaa datan visualisoinnin ja asiakaskohtaisten raporttien näyttämisen portaalissa. Power Pages sisältää natiivit raporttien upotuskomponentit mahdollistaen vaivattoman ja tietoturvallisen raportti-integraation.
 • Customer Voice, kyselyt ja palautteet: Mahdollistaa asiakaskyselyiden luomisen ja hallinnan portaalissa. Customer Voicella luotujen kyselyiden vastaukset tallennetaan suoraan järjestelmän Dataverse-tietokantaan, jolloin vastauksista voidaan muodostaa välittömästi tarvittavia toimenpiteitä.
 • Entra ID B2C, ulkoisten käyttäjien autentikointi: Mahdollistaa ulkoisten käyttäjien identiteettien hallinnan tarjoten tietoturvallisen käyttäjien rekisteröinnin ja kirjautumisen. Sisältää OOB (Out-of-the-Box) Power Pages -integraation, joka yksinkertaistaa autentikointiprosessia ja parantaa tietoturvaa.

Ratkaisun hyödyt

 • Asiakasymmärryksen kasvattaminen: Portaalin kautta saatava reaaliaikainen data ja asiakaskyselyt antavat syvällisempää tietoa asiakkaiden tarpeista ja mieltymyksistä, mikä auttaa kohdentamaan palveluja ja tuotteita entistä tarkemmin.
 • Tiiviimpi yhteistyö asiakkaiden kanssa: Saumaton viestintä ja keskitetty tietojärjestelmä mahdollistavat tehokkaamman ja henkilökohtaisemman asiakaskommunikaation, mikä vahvistaa asiakassuhteita ja edistää yhteistyötä.
 • Asiakastyytyväisyyden parantaminen: Ajantasaisen ja helppokäyttöisen portaalin avulla asiakkaat voivat helposti löytää tarvitsemansa tiedot ja saada nopeasti vastauksia kysymyksiinsä, mikä parantaa kokonaisvaltaista asiakaskokemusta ja tyytyväisyyttä.
 • Ajan säästö sisäisissä prosesseissa: Yhden luukun palvelu vähentää manuaalisen työn tarvetta ja tehostaa raportointia sekä tiedon jakamista. Tämä vapauttaa resursseja keskittymään strategisempiin tehtäviin ja parantaa organisaation tehokkuutta.
 • Parempi päätöksenteko: Keskitetty tietokanta ja analytiikkatyökalut, kuten Power BI, mahdollistavat syvällisempien analyysien ja raporttien luomisen, jotka tukevat datalähtöistä päätöksentekoa.
 • Kustannussäästöt: Yhtenäistetty järjestelmä vähentää eri järjestelmien hallinnasta aiheutuvia kustannuksia ja parantaa operatiivista tehokkuutta, mikä voi johtaa merkittäviin kustannussäästöihin pidemmällä aikavälillä.
 • Innovaatioiden edistäminen: Jatkuva asiakaspalaute ja parempi asiakasymmärrys antavat yritykselle mahdollisuuden kehittää uusia, asiakaslähtöisiä tuotteita ja palveluja, jotka vastaavat paremmin markkinoiden tarpeisiin.

Jatkuvasti kehittyvä alusta

Power Pages on jatkuvasti kehittyvä alusta, johon Microsoft tuo säännöllisesti uusia päivityksiä ja ominaisuuksia. Alustan kehittymisestä on esimerkkinä Microsoft Buildissa toukokuussa 2024 julkaistut uusimmat toiminnot, joista yksi merkittävimmistä on uusi tietoturvatyötila Security Workspace Power Pages Design studiossa, jonka avulla sivuston monitorointi, suojaaminen ja hallinta on entistä helpompaa ja tehokkaampaa kaikkien toimintojen siirryttyä yhteen paikkaan. Toukokuun uusiin ominaisuuksiin lukeutuu myös sisältöeditorin flex container, minkä avulla erilaisten osioiden luominen ilman web-kehitysosaamista onnistuu entistä helpommin.

Varaa itsellesi aika portaalidemoon!

Esittelemme mielellään konkretiaa siitä, millainen portaali voisi olla ja mitä hyötyjä ratkaisu tuo juuri teidän tarpeisiinne. Ota rohkeasti yhteyttä Eveliina Ormioon eveliina.ormio@meltlake.com tai puhelimitse +358504081512.