Tekoäly on täällä - Onko organisaatiosi siihen valmis?

Onnistuneessa tekoälyn käyttöönotossa otetaan huomioon teknologiavalintojen lisäksi ihmiset ja työskentelytavat

Microsoftin tutkimusten mukaan 70% ihmisistä delegoisi niin paljon työtä kuin mahdollista tekoälylle helpottaakseen työkuormaansa. Niistä, jotka ovat jo päässeet hyödyntämään tekoälytyökaluja työssään, 89% kertoi pystyvänsä käyttämään enemmän aikaa aidosti tärkeisiin työtehtäviin. Jo 10 minuutin säästö päivittäisessä ajankäytössä voi tuoda 100 hengen organisaatiossa yli 100 000 euron säästöt. Tekoälykelkkaan on siis hypättävä, jotta kilpailukyky ja - etu voidaan säilyttää myös jatkossa.

Tekoälyn käyttöönotto ja työntekijäkokemus kulkevat käsi kädessä

Tekoäly ei ole vain uutta kiiltävää teknologiaa - se on aivan uusi tapa työskennellä. Arkipäiväisten teknologioiden tehostaminen Copilotin ja muiden tekoälyratkaisujen avulla muuttaa tapaa, jolla ymmärrämme koko digitaalisen työympäristön käsitettä.

Laadukas data = laadukas tekoäly

Copilot ja muut tekoälyratkaisut nostavat datan laadun tärkeyden ja pääsynhallintavaatimukset aivan uudelle tasolle, sillä se käsittelee kaiken datan johon sillä vain on pääsy, halutessa myös 3. osapuolen järjestelmistä. Milloin teillä on viimeksi mietitty dokumentinhallintaa tai katsottu läpi mihin kaikkiin tiedostoihin ja kanaviin työntekijöillä on pääsy?

Etiikka tekoälyn käyttöönotossa

Teknisten vaatimusten ohella esiin nousee myös uusi joukko kysymyksiä eettisyydestä, tasa-arvosta ja oikeudenmukaisuudesta. Voimme varmistaa erinomaisen työntekijäkokemuksen huolellisesti suunnitellulla työntekijöiden osaamisen kehittämisen tiekartalla, skaalautuvilla kokeiluilla ja jatkuvalla tuella.

Missä vaiheessa tekoälyn implementointia organisaationne on?

Katso alta, missä vaiheessa tekoälyn käyttöönottoprosessia oma organisaationne on.

Tekoälyn käyttöönoton 3 vaihetta

Vaihe 1: Visio tekoälyn hyödyntämisestä ja tiekartta

Olemme perehtyneet asiaankuuluviin tekoälyratkaisuihin. Tiedämme, mikä on mahdollista nyt ja tulevaisuudessa. Olemme tietoisia teknisistä, tietoturva- ja lakisääteisistä vaatimuksista, ja olemme tehneet alustavat valintamme. Olemme alkaneet luoda eettisiä suuntaviivoja ja ohjeistuksia työntekijöiden osaamisen kehittämisen tukemiseksi. Meillä on validoituja pilotointikohteita valmiina testattavaksi. Olemme valmiita aloittamaan tekoälykyvykkyyksien rakentamisen kohti tekoälyvisiota tekoälytiekarttamme avulla.

Vaihe 2: Tekoälyn käyttöönotto

Olemme luoneet aktiivisen omistajuuden ja sisäiset hallintamenettelyt sekä jatkuvan muutoksenhallintaprosessin. Meillä on olemassa tekoälyohjeita ja -käytänteitä. Meillä on osaamisen kehittämissuunnitelma eri käyttäjärooleille, jota digitaalisen työn champions-yhteisö tukee. Olemme ottaneet oppia kokeiluistamme, ja pystymme skaalaamaan ne uusiin käyttötarkoituksiin. Tiekarttamme priorisoi työtämme ja ohjaa meitä hallitusti kohti tulevaisuutta.

Vaihe 3: Tekoälyratkaisut ovat osa liiketoimintaprosesseja

Meillä on turvallinen ja luotettava perusta sekä innostava ympäristö tulla tekoälyä hyödyntäväksi organisaatioksi. Käytämme ja kehitämme uusia tekoälyn käyttötapauksia luonnollisena osana liiketoimintaprosesseja ja kehitystä. Työntekijämme taitavat uudet tavat työskennellä tekoälyn avulla, ja tiekarttamme tukee jatkuvaa oppimista ja tiedonjakamista. Työntekijäkokemuksemme ja tuottavuutemme esimerkiksi säästetyn ajan myötä ovat parantuneet.

Tarvitsetko apua tekoälyn suunnitelmallisessa käyttöönotossa?

Lisää aiheeseen liittyviä artikkeleita

Tehdäänkö jotain yhdessä?

Palvelemme kokonaisvaltaisesti manuaalisten prosessien automatisoinnista digitaalisen työntekijäkokemuksen kehittämiseen juuri teille sopivia Microsoft-teknologioita ja toimintatapoja hyödyntäen. Ota yhteyttä ja jutellaan mitä voimme tehdä yhdessä.

OTA YHTEYTTÄ