Ilmoittaudu mukaan Tehosta julkishallinnon työyhteisöviestintää M365-sovelluksilla ja Copilotilla -webinaariin 28.5. klo 9:00-10:00

Tervetuloa mukaan Tehosta julkishallinnon työyhteisöviestintää M365-sovelluksilla ja Copilotilla-webinaariin 28.5.2024 klo 9:00-10:00

Työyhteisöviestinnällä on tärkeä rooli työntekijäkokemuksen muodostumisessa ja lopulta koko organisaation menestyksessä.

Sillä voidaan vastata paremmin sekä julkisen organisaation että yhteiskunnan muuttuviin tarpeisiin. Toimivalla työyhteisöviestinnällä parannetaan hallintoa ja johtamista, joka näkyy mm. sisäisen yhteistyön ja päätöksenteon parantumisena.

Hybridityöarjessa SharePoint-intranetin lisäksi myös muiden digitaalisten kanavien ja työkalujen, kuten Teamsin, täyden potentiaalin hyödyntäminen on oleellista, jotta työ sujuu kaikissa tilanteissa ja viestintä myös tavoittaa ihmiset erilaisine työtehtävineen ja sijaintineen.

Digityöympäristö kehittyy ja muuttuu jatkuvasti, josta viimeisimpänä esimerkkinä on tekoälyn yleistyminen. Organisaatioissa on ehkä hankittu lisää lisenssejä ja tehty uusien sovellusten käyttöönottoja, mutta muutoksen ja jalkautuksen laajuus on yllättänyt.

Koska eri rooleissa ja tehtävissä toimivien työntekijöiden tarpeet voivat vaihdella suuresti, tarvitaan yhteisten toimintatapojen ja pelisääntöjen laatimista.Sen jälkeen kaikki linjaukset ja ohjeistukset - mitä työkaluja käytämme mihinkin tarkoitukseen, miten ja milloin - on tuotava osaksi työntekijöiden arkea.

Jos M365-ympäristön kollaboraatiosovellusten käyttöönotto on vielä tekemättä tai jäänyt kesken, tule webinaariin kuulemaan, miten pääset alkuun tai mistä kannattaa jatkaa jotta saat käytössä olevista M365-sovelluksista maksimaalisen hyödyn irti.

Tämän webinaarin jälkeen tiedät:

  • Miksi M365-työympäristön perustan rakentamiseen ja jalkauttamiseen kannattaa panostaa
  • Miten toimivan perustan rakentamisessa ja jalkauttamisessa pääsee alkuun
  • Miten M365-sovellukset, kuten SharePoint, Teams ja Viva Engage valjastetaan palvelemaan tehokasta ja toimivaa viestintää ja yhteistyötä
  • Mitä hyötyä Copilotista on työyhteisöviestinnässä ja yhteistyössä

Webinaari sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneita työyhteisön toimintatapojen ja viestinnän kehittämisestä sekä Microsoft M365 -ympäristön kollaboraatioratkaisuista.