Tilannekuvien avulla apua tiedolla johtamiseen ja lisää läpinäkyvyyttä projekteihin Sitedrivelle

Suomalainen rakennusalan yritys Sitedrive (aiemmin Fira Smart) kaipasi ajantasaista tilannekuvaa työmaan käytösta, jotta työmaan johtaminen koko rakennushankkeen ajan olisi kaikille toimijoille läpinäkyvää ja toiminnan ohjaaminen ja kehittäminen tietoon perustuvaa. Yhdessä Meltlaken kanssa ratkaisuksi kehitettiin käyttäjille lisäarvoa tuottava tilannekuvatuotanto. Power BI -ratkaisua hyödyntämällä data kerätään ja jalostetaan helppokäyttöisiksi selainpojaisiksi raporteiksi yhteen paikkaan.

Puutteellinen ja hajallaan oleva data esteenä tietoon perustuvaan toiminnanohjaamiseen

Sitedriven (yhteistyön alkaessa vielä Fira Smart) rakennustyömailla ei ollut saatavilla ajantasaista tietoa työmaan päivittäisestä toiminnasta. Erityisesti aikatauluhallinnan näkökulmasta tiedon saatavuudessa oli puutteita. Kun tieto oli hajallaan, päätöksiä ei voitu tehdä ajantasaiseen informaatioon perustuen.

Työmaiden toimintaa ei pystytty myöskään ohjaamaan halutulla tavalla. Dataa, jonka avulla toimintaa olisi voitu kehittää, ei ollut saatavilla.

Sitedrive halusi lähteä kehittämään ajantasaista tilannekuvaa työmaan käyttöön, jotta työmaan johtaminen koko rakennushankkeen ajan olisi kaikille toimijoille läpinäkyvää. Samalla mahdollistettaisiin tietoon perustuva toiminnan ohjaaminen ja kehittäminen.

Selkeät tilannekuvat kaikkien nähtäville Power BI:n avulla dataa yhdistämällä ja jalostamalla

Sitedrive ja Meltlake lähtivät kehittämään tilannekuvien hyödyntämistä kehityspilotissa alkuvuodesta 2021. Meltlaken Power BI –konsultti suunnitteli tilannekuvien tuotannon datan alkulähteiltä saakka, loi data platformin ja yhdisti dataa eri lähteistä mm. Fira Sitedrivesta, laadunhallinta-, taloushallinta- ja kulunvalvontajärjestelmistä.

Tätä kaikkea dataa jalostettiin, luotiin tietomallit, mittarit ja visualisoinnit. Lopputuotoksena raportit tuotiin näkyviin selainpohjaiseen tilannekuvaan, joka voidaan jakaa suoraan loppukäyttäjille.

Teknisen toteutuksen lisäksi Meltlake oli mukana kehittämässä tilannekuvaa käyttäjien tarpeiden näkökulmasta, jotta lopputulos tuo käyttäjille oikeasti lisäarvoa.  

Läpinäkyvyys ja tiedon keskittäminen edesauttavat liiketoiminnan kehittämistä ja ennustettavuutta

Tilannekuvien  lisäarvo on todettu Firassa erittäin tärkeäksi. Ne tuovat läpinäkyvyyden koko työmaan toimintaan, kun tieto keskittyy yhteen paikkaan.

Tämän lisäksi:  

  • Toiminnan johtaminen on nyt helppoa ajantasaisten tilannekuvien perusteella ja niistä on hyötyä myös ennustettavuuteen
  • Siirtyminen projektijohdetusta työmaasta kohti prosessijohdettua työmaata.
  • Tilannekuvia on kokeiltu myös Firan asiakkaiden kanssa, ja kokonaispalvelu on herättänyt erittäin paljon kiinnostusta. Kehitystyö yhdessä asiakkaiden ja kumppaniverkoston kanssa antaa kullekin organisaatiolle mahdollisuudet kasvattaa liiketoimintaa ja lisätä omia kilpailuvaltteja.  
  • Aluksi pelkästään omaan käyttöön tehdy sovellus tai palvelu voi toimia kolmansille osapuolillekin.
”Meltlaken konsultilla on erinomainen kyky ymmärtää, mitä tavoitellaan ja hän pystyi tekemään nopeasti draftit tilannekuvasta, jota sitten muokattiin yhdessä. Saatiin olellinen tieto fiksusti ja selkeästi esille.” Sakari Pesonen, Sales Director, Sitedrive Oy

Sitedrive Oy (ent. Fira Smart)

Fira Smart Services on nyt Sitedrive Oy. Sitedrive levittää rakentamisen digitalisaatiota ja kiihdyttää tuotannon virtausta nyt uudella nimellä. Sitedrive tarjoaa asiakkailleen laajoja, kokonaisvaltaisia ja liiketoiminnan prosesseihin integroituja ohjelmistoratkaisuja.

Kiitos! Olemme sinuun yhteydessä pikimmiten!
Hupsista! Lomakkeen lähetys ei nyt jostain syystä onnistunut.
Laitathan sähköpostia osoitteeseen kyselyt@meltlake.com niin palaamme asiaan!