Meltlake on valittu kuntien ja hyvinvointialueiden ICT- kumppaniksi M365 Modernin työn asiantuntijapalveluiden kilpailutuksessa

Kuntien Tiera Oy:n kanssa solmittu palvelusopimus kattaa laajasti Microsoft 365 -teknologioihin, kuten Teams, SharePoint ja Viva, liittyvät asiantuntijapalvelut, modernin työn valmennusta sekä muutoshallinnan ja viestinnän asiantuntijapalveluita.

Meltlaken palvelusopimuksen arvo on 1,5 miljoonaa euroa. Sopimuskausi on voimassa määräaikaisena vuoden 2027 loppuun, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana.

Kuntien Tiera Oy on lähes 400 kuntaorganisaation ja hyvinvointialueen omistama inhouse-yhtiö joka tarjoaa ICT-palveluita sekä digi- ja ICT-ratkaisuja sujuvan arjen ja toiminnan kehittämisen tueksi asiakkaita ja asukkaita varten.

"Olemme hyvin iloisia yhteistyön alkamisesta ja odotamme mielenkiinnolla, mitä kaikkea saamme yhdessä aikaan. Yhteistyössä Meltlaken kanssa saamme tarjottua kunnille ja hyvinvointialueille entistä parempia palveluita ja voimme auttaa kuntia kehittämään toimintaansa."  Marko Toiminen, ratkaisupäällikkö, Kuntien Tiera Oy

Moderniin työhön panostaminen lisää tuottavuutta ja parantaa työntekijäkokemusta  

Moderni työ on laaja kokonaisuus johon sisältyy niin teknologiaratkaisujen tehokas hyödyntäminen kuin jokaisen työntekijän henkilökohtainen kokemus työn sujuvuudesta. Työntekijälähtöiset ratkaisut ja niiden hyödyntäminen jokaiselle yritykselle sopivalla tavalla vaikuttaa positiivisesti työntekijäkokemukseen, lisää tehokkuutta ja näin vaikuttaa suoraan myös toiminnan tuottavuuteen ja luotettavuuteen.  

“Olemme iloksemme huomanneet kaupunkien ja hyvinvointialueiden kanssa työskennellessämme, että innokkuutta toimintatapojen kehittämiseen ja sisäisen työn sujuvoittamiseen teknologian avulla löytyy paljon. Työntekijät ovat keskeinen voimavara ja toiminnan mahdollistaja joiden arkea modernin teknologian ja työskentelytapojen avulla voidaan helpottaa ja sujuvoittaa“ Karoliina Kettukari, Head of Modern Work, Meltlake

Sopimus vahvistaa asemaamme julkisen sektorin luotettavana kumppanina jota olemme onnistuneesti rakentaneet muun muassa Helsingin kaupungin sekä Kuntarahoituksen kanssa.  

Meltlake  

Meltlake Oy on suomalainen Microsoft-teknologioihin ja näihin liittyviin palveluihin kokonaisvaltaisesti erikoistunut yritys. Kumppanina meihin luottavat niin julkishallinnon organisaatiot kuin yksityisen sektorin asiakkaat.  

Olemme johtavana toimittajana mukana modernisoimassa suomalaisten organisaatioiden työtapoja panostamalla digitaalisten työympäristöjen suunnitteluun ja kehittämiseen yhdessä asiakkaan kanssa. Kehitämme sisäisen viestinnän palveluita, moderneja työympäristöjä ja työskentelytapoja. Microsoft 365 -sovellusten tehokas käyttöönotto ja siihen vahvasti liittyvä kulttuurin muutos mahdollistaa oikein valitun teknologian tukemana jokaiselle työntekijälle sujuvan työpäiväkokemuksen.

Lisätietoja myös Tieran tiedotteesta.

Lisätietoja: