Meltlake on valittu Valtorin sopimuskumppaniksi Power Platform - ja M365-asiantuntijoiden kilpailutuksessa

Meltlake on valittu Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin Pilviviesti-käyttöönottoprojektit 2023-2027 kilpailutuksessa toimittajaksi osa-alueelle 2: Power Platform - ja M365-kehittäjät.  

Hankinnan kohteena on Power Platform - ja Microsoft 365 -toteutukset ja ylläpito. Toimeksiannoissa voidaan hyödyntää koko Power Platform -teknologiaa muun muassa Power Apps, Power Automate, Power BI ja Dataverse sekä yhdistää näitä Teams- ja muihin M365-ratkaisuihin. Toimeksiannot voivat sisältää myös suunnittelua, koulutuksia ja käyttöönottoja sekä muita järjestelmäkehitykseen liittyviä tehtäviä.  

Kaksi osa-aluetta sisältävän kolmevuotisen kokonaissopimuksen ennakoitu arvo on 1,6 miljoona euroa. Valtori varaa oikeuden kahteen enintään yhden vuoden mittaiseen optiojaksoon.

Valtori tarjoaa asiakkailleen, kaikille Suomen valtionhallinnon virastoille ja laitoksille, ICT-palveluita huolehtien siitä, että valtionhallinnon arki on sujuvaa ja turvallista ICT-palveluiden ja -työvälineiden osalta.

Meltlakella on vahvaa kokemusta laajojen liiketoimintaratkaisujen toimittamisesta

Meltlake on toteuttanut useita liiketoimintaratkaisuja asiakkaiden kanssa Power Platform – ja M365-teknologioita hyödyntäen. Ratkaisut liittyvät usein manuaalisten ja aikaa vievien prosessien digitalisointiin, rutiinitehtävien poistamiseen automaatiota lisäämällä sekä toimintojen tehostamiseen. Käyttäjien näkökulmasta prosesseihin ja toimintoihin saadaan läpinäkyvyyttä ja sujuvuutta  lisäämällä itsepalvelumahdollisuuksia esim. asiointiportaalien avulla sekä ratkaisujen mahdollistamalla reaaliaikaisemmalla tiedolla.

Laajempien kokonaisuuksien lisäksi Power Platformilla voi toteuttaa myös pienempiä täsmäratkaisuja, jotka helpottavat erityisesti etulinjassa työskentelevien työarkea. Helsingin kaupungin Nopeat kokeilut ovat hieno osoitus siitä, että aina ei välttämättä tarvita massiivisia projekteja tulokselliseen tekemiseen. Osallistamalla kehityskohteen suunnitteluun tulevat käyttäjät, voidaan ratkaista hyvinkin konkreettisia arkipäivän ongelmia.  

Power Platformin tarjoamat no- ja low-code, eli matalakoodiset työkalut mahdollistavat organisaatioiden työntekijöille myös niin kutsutun kansalaiskehittäjä-aseman. Kansalaiskehityksen tueksi organisaatiolle on Meltlaken kokemuksen mukaan tärkeää luoda Power Platform -hallintamalli, jonka tehtävänä on varmistaa teknologioiden tehokas, tietoturvallinen ja hallittu käyttö. Jalkauttamalla hyvät käytänteet työntekijöiden keskuuteen, voidaan koko organisaatio innostaa  ideoimaan ja kokeilemaan teknologian mahdollisuuksia.

Valtionhallinnon prosessien kehittäminen ja modernisointi on tärkeä tehtävä, sillä se vaikuttaa sekä palveluita käyttävien kansalaisten arkeen että niitä tuottavien henkilöiden työntekijäkokemukseen. On äärimmäisen hienoa päästä tekemään tätä kehitystyötä Valtorin sekä Valtorin asiakkaiden kanssa Power Platform -teknologiaa hyödyntäen. Yhdessä voimme löytää automatisointia kaipaavat rutiinitehtävät ja saamme digitalisoinnilla suoraviivaistettua prosesseja. Näillä toimilla saadaan vapautettua arvokasta työntekijöiden aikaa merkityksellisempiin työtehtäviin kuten yhteistyöhön kansalaisten ja yritysten kanssa, kertoo Meltlaken Head of Business Applications Minna Marttinen.

Lisätietoja: