Meltlake on valittu Tuusulan kunnan sähköisen asioinnin ylläpito- ja jatkokehityspalvelun kumppaniksi

Meltlake on solminut Tuusulan kunnan kanssa sopimuksen sähköisen asioinnin ylläpito- ja jatkokehityspalveluiden osalta. Hankkeessa jatketaan jo-toteutetun Proof of Concept (PoC) -vaiheen jälkeen sähköisten asiointipalveluiden ylläpitoa ja kehittämistä Tuusulan kunnan digitalisaatio-ohjelman mukaisesti.  

Hankintasopimus on allekirjoitettu 8.12.2023 ja se jatkuu määräaikaisena kolme vuotta. Sopimus sisältää myös mahdollisuuden jatkaa sopimuskautta 3 + 2 vuoden mittaisilla optiokausilla (yhteensä 8 vuotta). Hankinnan kokonaislaajuus kahdeksan vuoden sopimuskaudelle on 960 000 euroa (alv 0 %).  

Tuusulan kunnan kanssa solmittu sopimus on laajuudessaan merkittävä Meltlakelle ja mahdollistaa pitkäaikaisen kumppanuuden. On upeaa päästä jatkamaan ja syventämään hyvin alkanutta joustavaa ja ketterää yhteistyötä, jota ohjaa yhteinen visio. Olemme äärimmäisen iloisia, että pääsemme yhteistyön kautta kehittämään kunnan palveluita ja sitä kautta myös sujuvoittamaan kuntalaisten asiointia ja arkea. Maiju Immonen, Sales Lead, Public Sector, Meltlake

Kuntalaisten tarpeisiin kehitettävä tietoturvallinen sähköinen asiointiportaali sujuvoittaa asiointia

Tuusulan kunnan sähköisen asioinnin ratkaisun teknologiaksi on valittu Microsoft Dynamics 365 ja Power Pages, joiden soveltuvuus vahvistettiin erillisellä PoC-toteutuksella. Meltlake on ollut toteuttamassa myös PoC-ratkaisua, joka julkaistaan kuntalaisten käyttöön 1.1.2024

Sähköisen asioinnin kokonaisuus sisältää kunnan työntekijöille tarkoitetun taustajärjestelmän lisäksi kuntalaisille suunnatun digitaalisen asiointiportaalin. Asiointipalveluun on toteutettu julkishallinnolla yleisesti käytetty vahva ja tietoturvallinen suomi.fi -tunnistautuminen.

Ylläpito- ja jatkokehitystyön tavoitteena on mahdollistaa järjestelmän sujuva ja tietoturvallinen käyttö erilaisten hallinnollisten ja teknisten ylläpitotoimien osalta sekä varmistaa niin olemassa olevien kuin uusien toimintojen kehittäminen käyttäjien tarpeiden mukaisesti.

Sähköisten asiointipalveluiden kehittäminen on keskeinen osa Tuusulan digitalisaatio-ohjelmaa. Meltlake on tarjonnut sopimuksen kohteena olevan ratkaisun kehittämiseen huikean tiimin, jonka kanssa tehty yhteistyö on johtanut vakuuttaviin tuloksiin jo lyhyessä ajassa. Meltlaken toimintaa ohjaavat arvot toimivat hyvin yhteen Tuusulan kanssa, minkä vuoksi yhteistyö on ollut helppoa ja välitöntä. On mukava jatkaa hyvin alkanutta yhteistyötä pidemmän sopimuksen muodossa. Timo von Behr, kehittämisjohtaja, Tuusulan kunta

Sopimus vahvistaa Meltlaken jalansijaa luotettuna julkisen sektorin kumppanina jo esimerkiksi aiemmin tänä vuonna solmittujen Kuntien Tieran ja Valtorin sopimusten kanssa.

Lisätietoja: