Astetta parempaa työkokemusta – Miten kuukauden taukohaastesarjasta saatiin parempi Microsoftin työkaluja apuna käyttäen?

Kuukauden hyvinvointiteeman tiimoilta Meltlakella järjestettiin toukokuun mittainen taukohaaste. Haasteen tavoitteena oli jatkuvan tekemisen kautta auttaa ihmisiä oivaltamaan, kuinka eri pituisten taukojen pitäminen pitkin työpäivää vaikuttaa positiivisesti sekä omaan kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin että työtehokkuuteen. Haasteen koordinoinnissa ja yhteisöllisyyden luomisessa hyödynnettiin Microsoftin työkaluja, ja eniten taukoja pitänyt työntekijä palkittiin.

Irti laiskottelun stigmasta - taukorutiinin palauttaminen etätyöntekijöiden arkeen

Meltlakessa vuoden 2023 jokaiselle kuukaudelle on valittu oma hyvinvointiteema, jonka on tarkoitus aktivoida suurelta osin tietokoneen takana tietotyötä tekevää henkilöstä sekä kannustaa työn ulkopuoliseen kivaan tekemiseen.

MEEE-komiteassa eli Meltlake Excellent Employee Experience -työryhmässä jäsenenä oleva Modernin työn konsultti Lotta Grönlund ideoi toukokuun taukohaasteen, tavoitteena aktivoida työkavereita taukoilemaan säännöllisesti muutama viikon ajan työpäivän lomassa. Toukokuun hyvinvointiteema ”Take a break” -toteutettiin haastesarjana, joka innosti myös kilpailemaan.

Etätyön lisäännyttyä roimasti oman työn johtaminen, tauotus mukaan lukien, jää vahvasti työntekijän omille harteille, kun fyysisen läsnätyöskentelyn luonnolliset tauot puuttuvat. Esimerkiksi Meltlaken konsulttien aktiivinen työaika on lisääntynyt korona-ajan jälkeen, kun päivään mahtuu kahden läsnätyöpajan sijaan kolme etätyöpajaa. Työn intensiivisyys on kasvanut prosentuaalisesti paljon, kun läsnätyöpajoista toiseen siirtyminen on poistunut.

Koska toukokuun ”Take a break” -teeman merkitystä yleisen hyvinvoinnin sekä työtehokkuuden kannalta ei voi korostaa tarpeeksi, haluttiin tämä haaste tehdä kunnolla. Aiemman kokemuksen mukaan erilaiset haasteet ja tempaukset, joihin ei koordinoivan tahon myötä ollut panostettu paljoa, eivät myöskään saaneet työntekijöitä innostumaan ja sitoutumaan.

”Vaikka taukojen pitämisen tärkeys on täysin tiedossa, niin jotenkin se tässä etäilyn ohessa meinaa helposti unohtua. Joskus tainnut ääneenkin todeta että jonkun pitää tulla antamaan pientä potkua että sen muistais ja nyt tässä sitä oli juuri sopivalla tavalla. Pisteytystä, moderneja työkaluja ja visuaalisuutta datan kautta oli kai se joka sai jonkin itsessä heräämään.” Tero Niemi, taukohaasteen voittaja

Taukohaasteesta tehtiin toimivampi ja innostavampi Microsoftin työkaluja apuna käyttäen

Niinpä Microsoft-konsultointitalossa tehtiin, mitä parhaiten osataan ja valjastettiin Microsoftin eri työkaluja tukemaan tätä työntekijöiden astetta parempaan hyvinvointiin tähtäävää haastetta.

Siispä kourallinen ihmisiä MEEE-komiteasta ja sen ulkopuolelta löivät viisaat päänsä yhteen, ja keksivät kuun jokaiselle päivälle oman haasteen, jotka listattiin OneNoteen. Jotkut haasteet olivat toistuvia, kuten ”kyykky keskiviikko” ja toiset taas kertaluontoisia.

Toukokuun hyvinvointiteemasta ja siihen liittyvästä taukohaasteesta viestittiin Meltlaken SharePoint-intrassa. Kaikki haasteeseen liittyvä ilmoittelu annettiin yhteisellä kielellä englanniksi, jotta myös Ruotsissa työskentelevä henkilöstö saataisiin mukaan. Intran lisäksi ”Take a break” -haasteesta ilmoitettiin myös yhteisellä Teams-kanavalla.

Intrassa kerrottiin, miksi tällainen haaste on tehty, mitä sillä tavoitellaan ja miten siihen voi osallistua. Koska sekä isompia että pienempiä taukoja työpäivän aikana pidetään aidosti tärkeänä ja kannustettavana toimintana, haluttiin asiaa korostaa tekemällä haasteesta kilpailu, jonka voittaja, eli eniten taukoja pitänyt työntekijä, palkittiin.

Kunkin päivän taukohaaste ilmoitettiin aina aamulla Meltlakella käytössä olevan yhteisöllisyyden ylläpitämiseksi valjastetun Viva Engagen Zen & Well-being -kanavalla. Haasteiden sisällöstä ei kerrottu etukäteen, ja haasteen julkaisikin aina työryhmässä sen ideoinut vastuuhenkilö. Samalla kerrottiin haasteen suorittamisesta tai yrittämisestä saatava pistemäärä. Lisäksi työntekijän oli mahdollista ansaita bonuspisteitä, joita yleisesti jaettiin kannustuksena yhteisöllisestä tekemisestä, kun omasta haastesuorituksestaan jakoi kuva- tai videomateriaalia kanavalle.

Taukohaasteen merkitystä haluttiin korostaa jakamalla Viva Engageen julkaistu haaste myös Teamsin Group News kanavalla. Tällä haluttiin viestiä, että taukojen pitäminen työpäivän aikana on koko yrityksen tahtotila ja koskee sen kaikkia työntekijöitä. Käytännön syistä nämä julkaisut linkattiin jo olemassa olevan aloitusilmoituksen kommentteihin, jotta tieto ei rönsyile useaan paikkaan ja se on helposti löydettävissä kanavalta.

Taukohaasteeseen osallistuminen oli toki vapaaehtoista. Halusimme kuitenkin korostaa, että haasteeseen voi osallistua myös kesken kaiken, ja on ok suorittaa vain osa haasteista. Haasteen aikana kannustimme myös taukoilemaan ihan muilla tavoin, kunhan vain taukoilee.

”Ja tämä toimi omasta mielestä paremmin kuin monet valmiit taukosovellukset jotka tuppaavat pomppaamaan ruudulle aina silloin ku on joku kiireellinen asia menossa. Tässä luotiin uskoa ihmisiin itseensä toteuttaa ne hetkenä mikä parhaiten sopii päivään. Tarjottiin inspiraatiota mahdollisuuksiin. Ja luotiin samalla hyvää yhdessätekemisen meininkiä.” Tero Niemi, taukohaasteen voittaja

Henkilöstö kävi itsenäisesti kirjaamassa suoritetut haasteet tarkoitusta varten luotuun SharePoint Lists –sovellukseen, jonka alasvetovalikosta pystyi valitsemaan suoritetun haasteen. Valittavissa oli kyseisen päivän haasteen lisäksi kaikki aiemmatkin haasteet, ja työntekijöitä kannustettiinkin pitämään useampia taukoja päivässä sekä halutessaan hyödyntämään jo menneitä haasteita.

Ensimmäisen viikon aikana yksi työntekijöistä päätti yhteisöllisessä hengessä luoda Lists-sovellukseen pohjautuvien tietojen perusteella Power BI -raportin, mistä kuukausihaasteen pistetilannetta pääsi seuraamaan reaaliajassa.

Kuvassa näkyvästä raportista voidaan paremmin havainnoida, kuinka taukomäärät jakautuivat osallistujien kesken.

Haasteeseen valittiin sekä energisoivia, rauhoittavia että sosiaalisia taukoja

Erilaisia haasteita oli kaiken kaikkiaan 17 kappaletta, ja niitä suoritettiin lähes koko toukokuun ajan. Tauoissa pääpaino oli offscreen ja offline toiminnassa, mikä aktivoi liikkumaan. Suosituimpia haasteita olivat kyykky keskiviikko, jooga, päälläseisonta sekä erilaiset hengitysharjoitukset.

Muita haasteita olivat muun muassa erilaiset mikrotauot, liikkuvuusharjoitukset jumppakepillä, erilaiset silmäjumpat ja rentoutukset, askel- ja ulkoiluhaasteet, nesteytyksestä huolehtiminen, etäyhteyksien välillä järjestetyt iltapäivän rahkatauot, ajan ottaminen positiivisen palautteen antamiseksi työkaverille sekä tietysti kunkin yksilöllinen lempitaukomuoto.

”Sitä huomas että esim lounastauolla on hienoa kaivaa vaikka se hyllyssä pitkään lukemista odottanu sarjakuva esiin, tehdä silmäjumppaa (jonka olin jo melkeen unohtanut) ja hengitellä välillä syvään.” Tero Niemi, taukohaasteen voittaja

Taukohaasteissa haluttiin myös tuoda esiin sosiaalisen kanssakäymisen energisoiva vaikutus yksin rauhoittumisen tasapainoksi. Läsnätyöntekijöillä tämä toteutui muun muassa yhteisten lounaiden merkeissä, ja etätyöntekijöille pyrittiin luomaan vastaavanlaisia vapaamuotoisia aihioita muista kuin työasioista rupatteluun.

Muuttuiko (etä)työn tekemisen tapa Meltlakella taukohaasteen myötä?

Loppujen lopuksi taukohaasteeseen osallistui noin puolet Meltlaken työntekijöistä. Haasteeseen osallistuneet henkilöt kirjasivat tehneensä  keskimäärin kolme taukoaktiviteettia viikon aikana. Neljäsosa porukasta suoritti taukoja erittäin hyvällä tasolla ja toinen neljäsosa ok tasolla.

On kuitenkin syytä huomioida, että taukohaasteeseen liittyviä ja sen ulkopuolisia taukoja on varmasti pidetty enemmänkin, mutta ei kirjattu. Haasteen pääfocus oli kuitenkin kannustaa henkilöstöä ennen kaikkea pitämään taukoja.

Kuukauden taukohaasteen ideoineen Lotta Grönlundin mukaan, tavoitteeseen on päästy, jos edes yksikin työntekijä on haasteen innoittamana onnistunut muuttamaan jatkuvia toimintamallejaan kohti kokonaisvaltaisesti hyvinvoivempaa työskentelytapaa.

Taukojen tärkeydestä henkilökohtaisen- ja työhyvinvoinnin kannalta ehkä paasataan jatkuvasti kaikissa medioissa, mutta kuten tiedämme, kertaus on opintojen äiti, ja arjen kiireessä helposti vähemmän akuutit asiat jäävät unholaan. Tämän pääsi käytännössä toteamaan myös Meltlaken toukokuun 2023 taukohaasteen voittanut Tero Niemi, joka tunnistaa aiemmin omanneensa vahvan taukorutiinin, mikä kuitenkin etätyössä on päässyt lipsumaan.

Palkintona tästä oivalluttavasta voitosta Tero saa Break master -tittelin ja siihen sopivan Lotan keramiikkastudiollaan tekemän Break master -mukin, joka luovutetaan julkisten suosionosoitusten kera Meltlaken 2023 kesäjuhlissa.

Taukohaasteen myötä myös Viva Engagen Zen & Well-being -kanava sai viisi uutta aktiivista seuraajaa. Ja kuten tiedetään, yrityksen arvot ovat sitä, mitä päivittäinen tekeminen on. Omalla taukoilulla luomme ilmapiirin, joka sallii muidenkin pitää taukoa, myös sen hektisimmän päivän keskellä. Taukoilu ei siis ole meilläkään taputeltu aihe, vaan sekä rakenteellisesti että innokkaiden yksilöiden kautta jatketaan toimintaa sen eteen, että saadaan koko Meltlaken jengin tauot tuonne Badass-tasolle ja luotua astetta parempaa työkokemusta.

Mikä on MEEE-komitea?

Meltlake° Excellent Employee Experience - tuttavallisemmin MEEE-komitea osallistaa henkilöstöämme sisäiseen päätöksentekoon ja kehittämiseen, sekä järjestää päivää piristäviä tapahtumia niin läsnä kuin etänä.