Dynamics 365 for Marketing - tehokasta markkinointia yhdellä alustalla

Yrityksen markkinointi on onnistuessaan koko organisaation yhdistävää joukkuepelaamista, jossa asiakkaan koko matkan ajan, tutustumisesta tilaamiseen ja toimitukseen, yrityksen eri toiminnot vastaavat asiakkaan lopullisesta asiakaskokemuksesta. Miten tässä onnistutaan?

Parhaimmillaan markkinointiviestintä on oikein kohdennettua, vastaanottajalle relevanttia ja tukee asiakkaan matkaa ostopolulla. Tämän saavuttaminen vaatii usein saumatonta yhteispeliä markkinoinnin, myynnin ja liiketoimintojen välillä.

Markkinoijien tulee olla jatkuvasti valmiita reagoimaan markkinoiden ja asiakaskentän muuttuviin tilanteisiin. Sisältöjen luominen tulee olla helppoa ja tehokasta, kun asiakkaille halutaan viestiä laadukkaasti ja oikea-aikaisesti. Markkinoinnin investoinneilta odotetaan liiketoiminnallisia tuloksia ja mitattavuus on usein markkinoinnin harteilla. Kasvavat odotukset asettavat markkinoijat jatkuvasti uusien haasteiden eteen. Onneksi näiden haasteiden edessä ei tarvitse olla yksin.

Microsoft Dynamics 365 for Marketing - tehokasta markkinointia yhdellä alustalla

Microsoft Dynamics 365 Marketing tarjoaa mahdollisuuden hoitaa ja hallinnoida markkinoinnin automaation, raportoinnin ja mittaamisen toimenpiteet tehokkaasti yhdellä alustalla. Tällöin ei tarvita erillisiä järjestelmiä, integraatioita ja tietojen siirtoa, vaan kaikki asiakaspolun orkestrointiin liittyvä löytyy yhdestä järjestelmästä. Dynamics 365 Marketing on tehokas työkalu markkinoijille optimoida heidän päivittäisiä markkinointiinsa liittyviä prosessejaan ja seurata työnsä tuloksia. 365 Marketing sisältää sosiaalisen median julkaisut, tapahtumien hallinnan, laskeutumissivut, liidien pisteytykset, sähköpostimarkkinoinnin ja edistyksellisen asiakaspolkujen hallinnan.

Liiketoiminnalla on monia tarpeita saada viestiään perille asiakaskohderyhmiinsä, esim. uuden tuotteen lanseeraus, vanhan asiakkaan uudelleen sitouttaminen, sopimuksen uusiminen tai mikä tahansa markkinoinnin tai myynnin tavoite asiakkaaseen liittyen. Toteuttaakseen asiakasviestintää ja -markkinointia systemaattisesti tarvitaan strategia, jonka avulla viestit tavoittavat kohdeyleisön jäsennellyllä ja automatisoidulla tavalla. Marketing -sovellus tarjoaa tähän tarpeeseen ratkaisun, sillä asiakaspolkujen avulla voidaan määritellä erittäin muokattavia ja personoitavia vaihtoehtoja omien reaaliaikaisten markkinointikampanjoiden rakentamiseen. Asiakaspolkujen luominen on helppo ja intuitiivinen prosessi, jossa määritellään jokainen vaihe mitä, missä kanavassa ja miten asiakkaalle hänen asiakasmatkansa varrella viestitään. Viestien tuloksia on helppo seurata ja tarvittaessa tehdä muutoksia saatujen tuloksien pohjalta.

Yhteistyön tehostuminen markkinoinnissa

Hyödyntämällä Dynamics 365 Marketingia markkinoinnin automaatiossa ja ylipäätään markkinoinnissa voidaan mahdollistaa saumaton yhteistyö organisaation eri ihmisten ja toimintojen välillä. Kukin taho pystyy seuraamaan reaaliajassa mitä viestejä millekin kohderyhmälle on mennyt ja miten niihin on reagoitu. Kampanjoita voidaan muuttaa nopeasti, jos nähdään että joku viesti ei resonoi tavoiteltuun kohderyhmään riittävän kattavasti ja tarjota näin asiakkaille heille merkityksellisempää viestintää ja markkinointia.

Organisaation eri funktiot pystyvät seuraamaan mitä toimenpiteitä asiakas on tehnyt (esim. avannut uutiskirjeen, vieraillut verkkosivuilla) tai miten asiakkaaseen on oltu yhteydessä (esim. myynnin tekemät puhelut, lähetetyt tarjoukset) yhteiseltä asiakasaktiviteettien aikajanalta. Kaikki asiakkaan tekemät aktiviteetit (mm. lomakkeen täyttäminen, sopimuksen uusiminen, palvelupyynnön suorittaminen) nähdään aikajanalta ja niitä voidaan hyödyntää sitouttaakseen asiakkaita paremmin yrityksen toimintaan sekä myynnin lisäämiseen, kun tiedetään tarkemmin mistä asiakas on kiinnostunut.

Nykyajan työmaailmassa meillä on useita eri järjestelmiä koko ajan auki työpöydällämme. Kun joudutaan useasti vaihtamaan järjestelmää ja kontekstia, menetetään monesti hyvä työn flow.  Microsoft Dynamics 365 -ratkaisussa on natiivisti Microsoft Teams chat, jonka avulla voi olla suoraan yhteydessä kollegoihin vaihtamatta sovelluksesta toiseen. Jokainen Teams chat on sidottu yksittäiseen työkohteeseen Marketing -sovelluksessa, jolloin kaikki projektiin osallistuvat saavat saman mahdollisuuden osallistua keskusteluun silloin kun itse työskentelevät projektin parissa, eikä heidän tarvitse erikseen etsiä keskusteluja erillisiltä Teams-kanavilta.

Miten teidän yrityksessänne on toteutettu markkinoinnin automaation ratkaisut? Me haluaisimme kertoa teille lisää Dynamics 365 for Marketingista, sen mahdollisuuksista ja siitä, miten se valjastetaan tukemaan asiakkaidenne asiakaspolkujen ja markkinointiviestinnän kehittämisessä. Laita viestiä meille ja jutellaan lisää.