Ei paluuta menneeseen – hybridityö on uusi normaali

Mikään iso muutos ei toteudu ilman haasteita – ei myöskään hybridityön vallankumous. Onnistunut hybridityö on suunniteltava eri tavalla kuin normaali toimistoarki. On kyse siitä, millaisia työskentelymalleja käytämme, miten hyödynnämme teknologiaa – ja miten muutamme omaa toimintaamme.

Blogikirjoitus on julkaistu Modernin työn blogissamme alkuvuodesta 2021. Hybridityön teemat ovat kuitenkin enemmän kuin ajankohtaisia tänäkin päivänä.

Boston Consulting Group julkaisi lokakuussa 2020 tutkimuksen etätyöskentelyn vaikutuksista eurooppalaisten yritysten tuottavuuteen, kun työnteko keväällä 2020 siirtyi COVID-19 pandemian vuoksi toimistoilta koteihin. Tutkimus ja sen suositukset organisaatioiden tuottavuuden varmistamiseksi ovat innostavaa luettavaa!

Etätyön hyvät puolet

Aloitetaan kovilla faktoilla. Haastatelluista esihenkilöasemassa olevista yli 40 % kertoi työnstä tuottavuuden kasvaneen etätöiden myötä. Työntekijöistä 99 % tunnisti vähintään yhden hyvän asian etätöiden tekemisessä. Tyypillisiä positiivisia puolia etätöissä ovat esimerkiksi parempi kyky keskittyä työtehtävien hoitamiseen, oma personoitu työpiste sekä enemmän aikaa perheelle ja harrastuksille, kun työmatkat jäävät pois työpäivistä.

Etätyön positiiviset vaikutukset näkyvät myös organisaatiotasolla. Kulusäästöt vähentyneen työmatkailun kautta ovat merkittävä taloudellinen muutos organisaatioille. Vähentyneen matkailun myötä kasvavat myös organisaatioiden positiiviset ympäristövaikutukset: tekemällä etätöitä tuet ympäristön kestävää kehitystä. Mahdollistamalla työnteon mistä tahansa, organisaatio voi panostaa myös työelämän tasa-arvon kehittymiseen.

Etätyö on myös täällä jäädäkseen: 65 % työvoimastasta uskotaan työskentelevän jatkossa hybridityömallilla, jossa töitä tehdään joustavasti sekä organisaation toimitiloissa että kotona.

Työnantajan näkökulmasta on myös hyvä huomata, että 43 % uskoo toimivan hybridistrategian lisäävän organisaation kiinnostavuutta työnantajana – eli edistyneet hybridityökäytännöt ovat jatkossa yksi työpaikan valintakriteereistä!

Hybridityön vallankumouksen haasteet

Mikään iso muutos ei toteudu ilman haasteita – ei myöskään hybridityön vallankumous. Tutkimus tunnisti kolme erityistä haastetta tulevaisuuden työnteossa.

1) Tuottavuuden kehittäminen

Miten mahdollistamme yhdessä tekemisen, kun istumme fyysisesti eri paikoissa? Miten kannustamme tiimityöskentelyyn? Osaammeko hyödyntää kaikkia digitaalisten työvälineiden tarjoamia ominaisuuksia? Miten varmistamme työntekijöiden tietoteknisen osaamisen? Miten kannustamme työntekijöitä hyödyntämään yhteistyövälineitä?

Samat kysymykset on hyvä esittää myös toisesta suunnasta – etätöissä työn ja vapaa-ajan raja helposti hämärtyy. Miten huolehdimme siitä, ettei töitä tehdä liikaa? Miten digitaaliset työvälineet voivat auttaa työn ja vapaa-ajan tasapainon säilyttämisessä?

2) Yhteisöllisyyden säilyttäminen

Miten säilytämme hyvän tiimihengen, kun emme voi kokoontua yhteen? Miten voin olla läsnä, vaikka en ole fyysisesti paikalla?

Erityisen tärkeää tämä on uusien työntekijöiden osalta. Erilaiset digitaaliset ja automatisoidut on-boarding-prosessit nousevat suureen rooliin, jotta ketään ei jätetä yksin. Myös esimiesten omat digitaidot korostuvat hybridimallissa – tukeeko esimies tiiminsä yhteisöllisyyttä ja yhteistyötä, vai kokeeko hän etätöistä johtuvaa kontrollin puutetta?

3) Innovaatioiden mahdollistaminen

Miten pidät innostavan ja osallistavan työpajan Teamsin kautta?

Kyllä, se on ihan mahdollista!

Yhteenveto

Kun olemme fyysisesti eri paikoissa, on työntekoa suunniteltava eri tavalla kuin entisessä, normaalissa toimistomaailmassa. On kyse siitä, millaisia työskentelymalleja käytämme, miten hyödynnämme teknologiaa – ja miten muutamme omaa toimintaamme.

Onnistunut modernin hybridityön strategia mahdollistaa erinomaisen työntekijäkokemuksen

Vaikka korona selätettäisiin kokonaan, ei vanhaan toimistotyömalliin tulla enää palaamaan – niin suuria ovat etätyön edut. Mutta jotta edut voittavat haasteet, pitää organisaatioiden luoda oma modernin hybridityön strategia.

Hybridityö mahdollistaa erinomaisen työntekijäkokemuksen ja sen kautta organisaation tuottavuuden kasvun, mutta se on mahdollista saavuttaa vain edellä luetellut haasteet ratkaisemalla.

Etätyövaiheeseen siirtyminen tapahtui monelta organisaatiolta pakon edessä suunnittelematta. Nyt on aika ottaa hallittu askel eteenpäin: miten oma organisaatiomme aikoo hyödyntää tätä uutta työnteon mallia?

Tarvitsemme toimivan modernin hybridityön strategian, joka yhdistää hybridityöhön soveltuvat johtamismallit ja teknologian ketterän hyödyntämisen. Näin mahdollistamme kestävän työnteon mallin jokaiselle työntekijälle myös tulevaisuudessa.