Konsultin päiväkirja: Eräs tarina konsultiksi siirtymisestä – tämä tarina on tosi

”Mitä sä nyt sitten niin kuin oikeasti teet?”. Tätä ystävät kysyivät Rikulta, kun kuulivat hänen siirtyneen konsultin rooliin. Nyt ihmisistä ja teknologiasta aina kiinnostunut Riku kertoo oman urapolkunsa terveydenhuollon johtotehtävistä osaksi Meltlaken konsulttitiimiä.

Konsultteja on monenlaisia ja monille eri aloille, eikä ole olemassa yksittäistä korkeakoulua, josta konsultteja valmistuisi kuin liukuhihnalta. Jos ajatellaan tehtävän ydintä, konsultit ovat yleensä oman alansa, olipa se liikkeenjohto tai vaikka kuntarakenne, erityisosaajia, jotka neuvovat erityisosaamisen piiriinsä kuuluvia sidosryhmiä. Osaava konsultti auttaa yritystä tai yhteisöä tekemään oikeita päätöksiä oikeissa tilanteissa, oli kyse sitten uuden teknologian hyödyntämisestä tai toimintatapojen muutoksesta. Konsulttina päätehtäväni on auttaa asiakkaitani menestymään ja se onkin yksi tärkeimmistä syistä, miksi olen itse halunnut lähteä mukaan konsultoinnin maailmaan.     

Mistä on konsultit tehty?

Ihmiset ovat olleet kiinnostuneita myös uuden urapolun aloittamiseen liittyvistä asioista, kuten mitä pitää osata tai miten voisi menestyä konsulttina? Avaan mielestäni oleellisimmat havaintoni blogin lopussa, mutta jatketaan ensin tarinaani. Usein havaitsen myös tietyntyyppistä hymistelyä ja lauseita, kuten ”…joo, konsultit on vaan niitä kun tulevat ja laskuttavat, mutta mikään ei muutu…” tai ”ne tulevat vaan heiluttelemaan käsiä…”. Kuten todettua, konsultteja on monenlaisia ja kokemukset konsulteista vaikuttavat ihmisten mielipiteisiin tehtävän sisällöstä. Usein se pelottaa tai arveluttaa, mitä ei täysin ymmärrä. Pyrin tässä tekstissä hieman avaamaan omaa taustaani ja tietäni konsultin rooliin, jotta saisitte paremman kuvan siitä, miten siirtymä on omalla kohdallani tapahtunut. Jos sitten tätä kautta saisin piirrettyä kuvaa meistä ”konsulteista” tai ainakin omasta tiestäni konsultin rooliin😊. 

Olen aloittanut oman työurani terveydenhuollon sektorilla, ensin julkisella puolella ja muutaman vuoden työuran jälkeen yksityisellä sektorilla. Nousin melko nuoresta iästäni huolimatta yksikön johtotehtäviin ja pääsin maistamaan esihenkilötehtävän mukanaan tuomia haasteita ja onnistumisia alle 30-vuotiaana. Pääsin todistamaan läheltä ison yrityksen johtamiseen liittyviä toimintamalleja, sain mahdollisuuden vaikuttaa niihin ja samalla kehitin myös omaa johtamisfilosofiaani, joka on sittemmin vuosien varrella kehittynyt ja kypsynyt melko radikaalistikin.

Päivittäisen, johtamiseen liittyvien kokonaisuuksien lisäksi, minulla oli kyky omaksua teknologian mukanaan tuomat mahdollisuudet liiketoiminnalle. Olen aina ollut kiinnostunut tekniikasta ja uusista teknologioista ja tämän kiinnostuksen myötä minulle avautui aitiopaikka julkisen ja yksityisen terveydenhuollon kehitystyöhön. Olin mukana useissa eri hankkeissa, joissa valjastettiin käyttöön digitaalisuuden mukanaan tuomia mahdollisuuksia. Pääsin näkemään, minkälaisia taitoja vaaditaan asiantuntijalta ryhmässä toimimisessa ja toisaalta erilaisen ryhmädynamiikan vaikutuksen tiimin toimintaan. Ymmärsin myös, että uuden oppiminen ja sen soveltaminen toiminta-alueen puitteissa on tärkeä tapa auttaa ihmisiä kehittymisessä.

Kohti uusia haasteita

Runsaan 10 vuoden työuran jälkeen koin, että on aika etsiä uusia haasteita uudelta toimialalta. Ajatus kypsyi hitaasti, mutta varmasti, sillä halusin päästä rakentamaan jotakin uutta, jossa voisin yhdistää intohimoni teknologiaan ja ihmisten johtamiseen. Siirryinkin vuonna 2013 ohjelmistotaloon kehitys- ja henkilöstöjohtajaksi sekä myöhemmin myös osakkaaksi. Pääsin rakentamaan ainutlaatuista yrityskulttuuria ja osana johtoryhmää, koko yrityksen toimintaa. Seuraavien vuosien aikana sain työkalupakkiin runsain mitoin osaamista yrityksen johtamisesta ja siitä, mikä merkitys johtamisella on ihmisten hyvinvointiin. Saimme useana vuotena peräkkäin tunnustusta hyvästä johtamiskulttuurista Suomen parhaiden työpaikkojen (GPTW) kautta ja pääsimme parhaimmillaan jo Euroopan parhaiden työnantajien listoille. Olin tästä erittäin ylpeä, sillä olimme yhdessä henkilökunnan kanssa rakentaneet erinomaisen työpaikan, jonne oli mukava tulla joka aamu.

Runsaan viiden vuoden henkilöstö- ja kehityspainotteisen jakson jälkeen siirryin mukaan myös myynnin maailmaan ja liityin osaksi yrityksen myyntitiimiä. Samaan aikaan yritys laajeni uudelle mantereelle, kun osa liiketoiminnasta siirtyi Amerikkaan toimitusjohtajan vetämänä. Tätä kautta pääsin tutustumaan myös kansainvälisen liiketoiminnan käynnistämiseen ja kasvattamiseen.

Tie Meltlakelle

Vajaan 10 vuoden jälkeen oli taas aika miettiä sitä, mitä minä haluaisin tehdä isona 😊. Koin, että minulle oli kertynyt työkalupakkiini runsaasti erityyppistä osaamista, jonka avulla voisin luontevasti siirtyä konsultin rooliin jakamaan osaamistani yrityksille, jotka työskentelevät erilaisten muutosten pyörteissä. Näiden ajatusten kanssa pyöriessä huomasin, että Meltlake hakee uusia konsultteja riveihinsä. Yritys kiinnosti minua heti ensi metreiltä alkaen sen henkilökunnan ja emoyhtiö Futuricen kautta. 

Omat kokemukseni Microsoftin tuotteista ja siitä, kuinka laajasti ne ovat käytössä työnantajamarkkinoilla, herättivät innostukseni myös liiketoiminnan kasvamisen muodossa. Voisi sanoa, että ”loppu onkin sitten jo historiaa”, mutta aidosti ajatellen tämä on vasta uuden alkua. Nyt minulla on taas mahdollisuus yhdistää kaksi lempiasiaani, teknologia ja ihmiset. Olen siitä erittäin innoissani ja tiedän, että meillä on yrityksenä aito tahtotila tukea ja auttaa asiakkaitamme menestymään tiukentuvilla markkinoilla.          

Olen siis erilaisten työtehtävien ja kokemusten kautta oppinut hahmottamaan, mitä kaikkea konsultin tulee ottaa huomioon siirryttäessä uusiin ympäristöihin, mikä on tehokkaan kommunikoinnin merkitys onnistuneen hankkeen läpiviennissä, erilaisten osa-alueiden yhteistyön merkitys ja miten voidaan varmistaa se, että asiakas on tyytyväinen ja haluaa jatkaa seuraavan hankkeen kanssa yhteistyötä.

Olen työskennellyt Meltlakella erilaisissa asiakashankkeissa yli puolen vuoden ajan ja olen päässyt hyödyntämään omaa toimialaosaamistani sekä muuta oppimaani asiakkaan hyödyksi ja hankkeiden läpiviemiseksi. Olen muokannut omaa työkalupakkia aina asiakkaan toimintaympäristöön sopivaksi, oli kyseessä sitten tekninen osaaminen tai tiimityöskentely tai joku muu yhteistyön kannalta merkittävä osaaminen ja sen kehittäminen. Näin toimimalla uskon, että voin palvella asiakkaitamme juuri sillä tavalla, että siitä on heille eniten hyötyä.

Mistä on konsultit tehty?

Kertauksenomaisesti ja yhteenvetona voisin todeta, että konsultin kannalta tärkeimmät osaamisalueet voidaan tiivistää alla olevaan listaan:

  • Asiaosaaminen muodostaa sen ytimen, jonka pohjalta hankkeet lähtevät liikkeelle: asiakas ostaa jotain sellaista osaamista, joka heiltä puuttuu tai sitä on liian vähän.
  • Sosiaaliset taidot: sinun pitää pystyä tulemaan toimeen erilaisten ihmisten kanssa ja työskentelemään osana suurempaa kokonaisuutta.
  • Kommunikaatio ja muu viestintä: jokainen hanke toimii yhteistyössä erilaisten sidosryhmien kanssa, jotka omalta osaltaan odottavat hankkeesta hyötyä itselleen ja edustamalleen organisaatiolle.
  • Esiintymistaidot: merkitys kasvaa mitä keskeisempään rooliin konsulttina siirryt.

Puuttuuko listalta mielestäsi jotain olennaista? Jatketaan juttua yhdessä!