Microsoft Solutions Partner - ja Microsoft Certified -tunnustukset kertovat kumppaniyrityksen ja niissä työskentelevien asiantuntijoiden kovasta teknologiaosaamisesta

Microsoft panostaa verkostojen ja yhteisön luomiseen sekä teknologiaosaamisen ylläpitoon niin yrityskumppani- kuin yksilötasolla. Siitä kertoo globaalin tason tunnustukset, joita se jakaa ansioituneille kumppaniyrityksille sekä asiansa osaaville yksilöille. Tutustutaan nyt tarkemmin niistä kahteen: syksyllä 2022 esiteltyyn uudistuneeseen yritystason Microsoft Solutions Partner -statukseen ja niihin kytkeytyviin yksilötason Microsoft Certified - sertifikaatteihin.

Microsoftin toiminta perustuu jälleenmyyntiverkostoon sekä yrityskumppanuuksiin, joiden kautta se ei ainostaan myy ja jakele teknologialisenssejään vaan myös pitää huolen, että lisenssiin kuuluvia työkaluja käytetään jokaisen organisaation tarpeiden mukaan mahdollisimman tehokkaasti.  

Vaikka osa työkalujen käyttöönotosta ja onnistuneesta käytöstä ei vaadi ulkopuolista apua, on monet liiketoiminnan kannalta kriittiset osa-alueet, kuten manuaalisten prosessien automatisointi tai organisaatiokohtaiseen tarpeeseen tehty sovelluskehitys, usein niin monitahoisia että siihen on syytä ottaa teknologian potentiaalin ja rajoitukset läpikotaisin ymmärtävä kumppani mukaan.  Ja niitähän riittää mistä valita!

Microsoft Solutions Partner kertoo Microsoft-kumppanin teknologia- ja palveluosaamisesta

Mistä tunnet sä ystävän? Entä oikean Microsoft-kumppanin? Valintakriteereitä on varmasti yhtä monta kuin päätöksiä tekeviä yrityksiä. Tänä päivänä yhteisen sävelen löytämisellä ja arvojen kohtaamisella on iso rooli valinnassa. Myös kumppanin teknisen osaamisen on oltava korkeammalla kuin sitä ostavalla organisaatiolla.

Jälkimmäistä varten Microsoftilla on jo pitkään ollut erilaisia tapoja tunnistaa tietyin kriteerein menestyneimmät kumppaniyritykset myöntämällä eri tasoisia kompetenssitunnustuksia. Uusimmat kumppanuustunnustukset, Microsoft Solutions Partner, julkaistiin syksyllä 2022 ja ne korvasivat aiemmat kulta- ja hopea-tason kumppanuudet. Kulta-ja hopeatason kumppanuuksia voi edelleen nähdä, mutta uusia ei enää Solutions Partner -tasojen julkistuksen jälkeen ole myönnetty.

Koska Microsoftin teknologiatarjonta on itsessään jo valtava, on partneruudet pilkottu kuuteen erityisosaamista vaativaan kategoriaan joita arvioidaan kolmen osa-alueen kautta:

  • Suoritus (Performance)  
  • Taidot (Skilling)  
  • Asiakasmenestys (Customer Success)

Tunnustuksen saadakseen jokaiselta osa-alueelta on saatava pisteitä. Pisteet lasketaan Microsoftin Kumppaniportaalissa olemassaolevan tiedon pohjalta, eikä siihen pääse esimerkiksi motivaation kautta itse vaikuttamaan. Solutions partneruuden alle voi lisäksi ansaita vielä spesialisaatioita (Specialist, aiemmin Advanced Spezialisation). Nämä saavuttaakseen on taas tehtävä hieman enemmän töitä - joihinkin spesialisaatioihin liittyy jopa ulkoisen henkilön tekemä auditointi.

Me Meltlakella olemme Solutions partnereita kolmessa kategoriassa:  Azureen liittyvät Data & AI ja Digital & App Innovation sekä Modern Work.

Data & AI sekä Digital & App innovation kertovat syvästä Azure-osaamisesta ja Modern Work -status kertoo Microsoft 365 -työkalujen (kuten Teams, Outlook ja SharePoint) osaamisesta.

Lisäksi uusimpana meillä on Modern Work –spesialisaatio "Adoption & Change Management". Tämä kertoo kyvykkyydestä ohjata teknologiauudistusten lisäksi myös siihen suurena osana liittyviä työtapojen ja kulttuurin muutosjohtamista, jotka ovat yksi oleellisimmista osista kokonaisvaltaisessa muutosprosessissa jo onnistumisenkin kannalta.

Monilla kumppaniyrityksillä voi osaamistaso olla erinomaisella tasolla myös muilla osa-alueilla kuin mistä tunnustuksen on saanut, mutta tiimissä ei yksinkertaisesti ole riittävästi henkilöitä tai asiakkuuksia ei vielä ole tarpeeksi Solutions Partner –tason saavuttamiseksi. Tunnus ei siis ole ainoa merkki yrityksen pätevyydestä Microsoft-teknologiaosaajana, vaikka hyvä indikaattori siihen onkin.

Microsoft Certified -tunnustus kertoo yksilöllisestä osaamistasosta

Ainakin näin "Mikkiskuplassa" eläville Linkkarissa törmää usein päivityksiin, jossa Microsoft-teknologian kanssa työskentelevät henkilöt jakavat ansaitsemiaan Microsoft sertifikaatteja.  Näitä Microsoft Certified -sertifikaatteja on kolmessa eri tasoluokassa: yhden tähden fundamentals, kahden tähden intermediate ja kolmen tähden advanced. Pelkästään intermediate- ja advanced-tasolla sertejä on 43.

Sertin saadakseen vaaditaan tiukkaa opiskelua, jotta siihen liittyvät kokeet voi läpäistä. Nämäkin sertit ovat globaalisti tunnistettu todistus siitä, että sertin suorittanut henkilö on kyseessä olevan aihealueen tekninen syväosaaja. Kerran sertin saatuaan sen kanssa ei voi kuitenkaan jäädä ikuisiksi ajoiksi menestyksen aallonharjalle ratsastamaan, vaan sen pitääkseen on koe käytävä läpi uudestaan säännöllisin väliajoin.  Uudistuuhan Microsoftin teknologiakin kiihtyvällä tahdilla.

Yksilötason Microosft Certified - tunnustuksia Meltlakella. Sertejä voi saada kolmessa eri kategoriassa kolmessa eri tasossa.

Sertifikaatit liittyvät tiivisti myös Solutions Partner -statuksen Taidot-osioon. Esimerkiksi Data and AI Solutions partneruuden saadakseen on tiimissä oltava henkilöitä, jotka ovat suorittaneet Azure Data Administrator Associate ja Azure Data Scientist Associate -sertejä. Modern Work partneruus kertoo Microsoft 365 -ekosysteemiosaamisesta ja vaatii mm. Messaging Administrator Associate ja Teams Administrator Associate -sertin suorittamista.  

Meltlakellä osana teknisimmissä roolissa toimivien opintopolkua tehdään myös serti-suunnitelma jossa kannustetaan esimerkiksi kehittäjiä suorittamaan Azure Dev Ops & Azure Development -sertifikaatteja ja myös uudistamaan niitä järjestelmän vaatimalla tavalla.

Yhteisössä aktiivisesti vaikuttamisesta on myös mahdollista saada tunnustuksia - siitä lisää seuraavalla kerralla!