Power Apps -ratkaisun elinkaaren haasteet

Power Appsin avulla voi automatisoida monia toimintoja mutta erityisesti aika tuo mukanaan myös haasteita näihin sovelluksiin. Yleisin näistä on tietolähteisiin tehdyt muutokset ja toinen Microsoftin omat päivitykset.

Microsoft Power Platform auttaa yrityksiä ja organisaatioita ratkaisemaan liiketoimintahaasteita ja virtaviivaistamaan prosesseja ja tehtäviä luomalla low-code teknologialla kustannustehokkaita ja turvallisia sovelluksia. Yksi osa isompaa Power Platformia on Power Apps, jonka avulla vähennetään manuaalisia toimintoja ja automatisoidaan prosesseja. Sen kautta voidaan rakentaa sovelluksia jotka integroituvat saumattomasti Microsoft 365 ja Dynamics 365-ratkaisujen kanssa tehostaen työn tekemisen tuottavuutta ja lisäämällä näin myös työntekijätyytyväisyyttä.

Vaikka Power Appsien suunnittelu, kehittäminen ja käyttöönotto on suoraviivainen prosessi, ajan saatossa niidenkin kanssa saattaa ilmetä ongelmia. Sovellukset joko menettävät toiminnallisuuksia tai jopa lakkaavat toimimasta, joskus jopa täysin ilman syytä.  

Ajan tuomat haasteet Power Apps-sovelluksissa

Kuten mikään ohjelmisto, ei Power Apps-sovelluskaan ole immuuni toimituksen jälkeen ilmeneville ongelmille, jotka voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä tai rikkoutumisen.

Kahdesta ajan myötä ilmenevästä ongelmasta yleisin on tietolähteisiin tehdyt muutokset. Jos olet rakentanut Power App -sovelluksen, olet todennäköisesti samaa mieltä siitä, että mitään Power Appissa käytettävää tietolähdettä, olipa kyseessä sitten Microsoft Dataverse tai SharePoint,  ei tule muuttaa.  

Kaikki sarakkeisiin tai taulukoihin tehdyt muutokset sovelluksen julkaisemisen jälkeen, jopa sarakkeen nimen muuttaminen tai SharePoint-sivuston siirtäminen (vahingossa), voivat estää sovellusta lukemasta siihen tallennettuja tietoja. Tämä aiheuttaa yleensä peräkkäisen virhevaikutuksen sovelluksen sisällä, jolloin osa sovelluksesta tai jopa koko sovellus lakkaa toimimasta varoittamatta käyttäjiä tai sovellusten tekijöitä.  

Toinen yleinen Power Apps -sovelluksia vaivaava ongelma on ominaisuuksien vanheneminen. Koska Microsoft 365 kehittyy vauhdilla, Microsoft pyrkii pitämään vain parhaat ja uusimmat ominaisuudet käyttäjiensä saatavilla ja päätyä lakkauttamaan ominaisuuksia, jotka ovat olleet osa Power Apps -sovellusta.

Nämä päätökset tulevat yleensä yllätyksenä näiden sovellusten käyttäjille tai luojille. Ja aivan kuten sovelluksen käyttämän tietolähteen muuttaminen, käytössä olevien ominaisuuksien päivittäminen tai poistaminen usein rikkoo ne tehden sovelluksista hyödyttömiä.

Ratkaisu elinkaarihaasteisiin Power Apps monitor tai ulkoinen apu

Ei hätä ole onneksi tämän näköinen. Microsoft on luonut useita työkaluja ja menetelmiä näiden ongelmien ratkaisemiseksi. Yksi näistä on Power Apps Monitor, jota sovellusten tekijät voivat käyttää varmistaakseen sovellusten pitkän ja toimivan käyttöiän.  

Power Apps Monitor tarjoaa kattavan kokonaiskuvan sovelluksesta kirjaamalla kaikki keskeiset toiminnot, jotka tapahtuvat sovelluksessa sen toiminnan aikana. Sen avulla sovellusten tekijät voivatkin tarkastella tapahtumia käyttäjän istunnosta ongelmien diagnosoimiseksi ja vian määrittämiseksi.

Power Apps Monitor tarjoaa myös paremman käsityksen sovelluksen sisältämien tapahtumien ja kaavojen toiminnasta. Sen avulla voidaan parantaa suorituskykyä ja tunnistaa mahdolliset virheet tai ongelmat.

Power Apps Monitor ei kuitenkaan ole työkalu, joka käyttöönoton jälkeen automaattisesti löytäisi ja korjaisi kaikki sovelluksissa mahdollisesti ilmenevät ongelmat. Onnistunut Power Apps Monitorin hyödyntäminen edellyttää tiimiä, joka käyttää sitä aktiivisesti Power Apps -sovellusten seurantaan ja tutkimiseen. Tämä voi kuitenkin pahimmillaan olla sekä kallista että tehotonta.  

Haasteiden ennaltaehkäisemiseksi PowerApps:n ja koko PowerPlatform:n osalta kannattaa luoda hallintomalli. Hallintomallissa pystytään monen muun tekijän lisäksi määrittelemään, miten edellä mainitun kaltaiset tilanteen hoidetaan systemaattisesti sisäisesti tai ulkoisesti; Näiden ongelmien ratkaisemiseksi Meltlake tarjoaa Jatkuvat Palvelut. Meltlaken Jatkuvat Palvelut on joustava ja kustannustehokas palvelu, joka voi auttaa myös sinun yritystäsi seuraamaan, ylläpitämään ja parantamaan Power Platform -sovelluksia ja -palveluita. Perinteisen reaktiivisen tukipalvelun osana saat proaktiivisen tiimin, joka tuntee kaikki yrityksen sovellukset ja palvelut, ja tarjoaa helppokäyttöiset kanavat pyyntöjen ja palvelun raportointiin. Teemme tukipyynnöistä/ongelmista analyysin, jonka perusteella ehdotamme ja toteutamme ratkaisuun parannuksia. Lisäksi järjestämme joustavasti yhteistyöpalavereita sinun tarpeiden mukaan.