Megatrendit ovat osa (modernia) työarkea

Sitra julkaisi kolmen vuoden tauon jälkeen megatrendiraportin vuodelle 2023 kattoteemalla “Ymmärrystä yllätysten aikaan”. Megatrendit eivät suinkaan ole pikamuoti-ilmiö, vaan “painottavat muutoksia, joita ei ole varaa jättää huomioimatta tarjoten ymmärrystä ja vahvistusta pitkän tähtäimen ajatteluun". Trendien joukossa myös teknologialla on oma osuutensa, johon kytkeytyy myös moderni työ.

Me istahdettiin työporukan kanssa ihan viralliseen kisakatsomoon seuraamaan Sitran 2023 megatrendijulkistusta asianmukaisin valmisteluin:, oli vähän naposteltavaa, teknologia valjastettu avuksi ja keskustelupohjaa valmisteltu jälkipuinneille.

Julkistuksessa Sitra maalaili meille epävarmaa tulevaisuutta, jossa sodat ja pandemiat odottelevat kulman takana, luonnon kantokyky ja ihmisten hyvinvointi ovat vaakalaudalla, talouden ahdinko kasvaa ja samaan aikaa demokratia on jäämässä informaatiovaikuttamisen ja muutamien vallanpitäjien jalkoihin ja globaali digitaalistuminen on lipsahtamassa parin jättiläisen hyppysiin ja luomassa maailmaa jossa yksilöllä ei ole vaikuttamismahdollisuuksia.  

Muutaman päivän olen julkistusta sulatellut. Rehellisyyden nimissä hiukan on saanut tsemppailla, että pääsi kaivautumaan synkän tulevaisuudenkuvan alta niiden asioiden äärelle, joihin voi itse vaikuttaa varsinkin moderni työ -kontekstissa.

Seuraavaksi poimin Sitran esittelemistä megatrendikorteista kaksi asiakkaiden ja omasta konsultin työarjestakin tuttua korttia tarkempaan tarkasteluun.

1. Etä- ja hybridityö on tullut jäädäkseen ja vaatii yhteiset pelisäännöt toimiakseen

Ensimmäinen korttivalinta on melko ilmeinen modernin työn konsultille: Etä ja hybridityön aiheuttama muutos työmarkkinoilla.

Kyseinen Sitran kortti nostaa esille: “Pandemia sai monet yhteiskunnat ottamaan digiloikan, kun etä- ja hybridityöt yleistyivät. Etätyön yleistymisen myötä myös työnantajien tavat seurata työntekijöiden suoriutumista ja tehokkuutta ovat kehittyneet ja herättäneet kysymyksen työnantajan ja työntekijän välisestä luottamuksesta. Työmarkkinat muuttuvat, kun etänä työskentely mahdollistaa työn oganisoinnin ja hajauttamisen uudella tavalla jopa globaalisti."

Tämä on myös se suuri työpäivän mullistaja meidän asiakkaiden työarjessa. Pandemian tarjoilema digiloikka oli vaikuttava suuruusluokassaan ja nopeudessaan.  

Nyt kolme vuotta myöhemmin pöydällä on tarkennettavana etätyömallit: mietitään miten päästään etäpäivien lukumäärän sopimisesta luomaan aitoa hybridityön mallia, jossa olennaista ei ole fyysinen sijainti vaan sujuva yhteistyökulttuuri, missä luottamus on lähtökohta. Mietitään myös palaverikäytäntöjä ja haltuunotetaan hybridityötä tukevaa viestintäkulttuuria. Rekrytoinnin säännöt ovat myös uudet, kun maantieteellinen rajoite on lientynyt.

Monien käytännön asioiden lisäksi hybrityön johtaminen puhututtaa ja vaatii yrityksiltä uudenlaista suhtautumista työn tekemisen seurantaan ja kykyä avoimen kommunikaation vahvaan tukemiseen.

Moderni työ -otsikon alla on siis monenlaista jossa olemme asiakkaitamme auttamassa. Ratkomme työn tekemisen ja tavoitteiden saavuttamisen käytäntöjä kuten ennenkin, mutta uudessa, teknologiapainotteisessa toimintaympäristössä.

Käytännössä siis autamme asiakkaita ratkomaan työn tekemisen ja tavoitteiden saavuttamisen käytäntöjä ihan niin kuin ennenkin, mutta uudessa, teknologiapainotteissa toimintaympäristössä.  

Paras keino saada joukko ihmisiä toimimaan halutulla tavalla on sopia yhdessä miten työt tehdään ja arki pyörii.

Tässä muutama apukysymys alkumetreille:

  • Mitkä ovat teidän etä- ja läsnätyön käytännöt? Miten tämä vaikuttaa esim. rekrytointiin?
  • Miten viestitään niin, että tieto saavuttaa oikeat henkilöt oikeaan aikaan? Luoko viestintä avointa ja luottamuksellista yrityskulttuuria?
  • Mitä työkalujajärjestelmiä ja sovelluksia teillä käytetään mihinkin tarkoitukseen? Onko työkalupakki varmasti selkeä kaikille?  
  • Miten luodaan yhteenkuuluvuuden tunnetta ja kiinnostavaa yrityskulttuuria, kun työskennellään monipaikkaisesti, monikulttuurisesti ja usein myös eri aikaan asynkronoidusti?

Tämän jättiläisen kokoisen aiheen kanssa kannattaa lähteä liikkeelle isosta kuvasta. Määritä ensin tarvittavat vastuuhenkilöt, tiekartta ja tavoitetila. Kun tavoite on selvillä ja kirkkaana kaikkien mielessä, voi varsinainen työ alkaa. Siitä sitten askel tai pelikirja kerrallaan kohti sujuvaa ja monipuolista työarkea.

2. Osaamisen kehittäminen korostuu ja vaatii hallintaa onnistuakseen

Toiseksi kortiksi valitsin itseäni kiinnostavan aiheen: Jatkuvan osaamisen kehittäminen jonka Sitra tiivistää korttiin. “Muuttuva työelämä ja yhteiskunta edellyttävät jatkuvaa osaamisen kehittämistä. Uuden oppimisen, luovuuden kokonaisuuksien hahmottamisen ja metataitojen merkitys kasvaa. Myös työurien pidentyminen lisää tarvetta jatkuvalle oppimiselle. Osaamisen kehittämisen rakenteisiin ja käytäntöihin kohdistuu kasvavaa muutospainetta.”  

Osaamisen kehittäminen puhututtaa kaikenikäisiä. Osa miettii, miten varmistetaan, että kokeneet konkarit ovat tuoreiden tietojen ja taitojen äärellä. Osa taas pohtii miten työelämään astuvat opiskelijat ja vastavalmistuneet saadaan mukaan tasa-arvoisina työyhteisön jäseninä.  Miten varmistetaan, että kaikilla on tarvittavat taidot ja kyvyt omien työtehtävien tekemiseen johon myös hybridityö lisää oman kerroksensa?  

Välillä sitä miettii, että voi meitä ihmispoloisia kun kaikki muuttuu koko ajan ja joka päivä tulee pöydälle jotain uutta. Jos ei mitään muuta, niin vähintään Teams-kokoukseen liittyminen on erilainen kuin eilen. Varsinaisen työn tekemisen lisäksi aikaa ja energiaa kuluu ajan hermolla pysymiseen ja uusien toimintamallien ja työkalujen omaksumiseen. Sama jatkuvan oppimisen vaatimus on yksilöillä ja organisaatioilla. Ideaalitilanteessa organisaatio kykenee tukemaan ihmispoloista työarjen muutoksissa ja yritystasolla organisaation omat prosessit tukevat ajan tasalla pysymistä.  

Mihin tässä kokonaisuudessa kiinnittää huomiota?  Valintani on osaamisen kehittämisen hallinta.

Liikkeelle voi lähteä vaikka miettimällä seuraavia näkökulmia:  

  • Mikä on teidän organisaation kannalta tärkeintä osaamista?
  • Miten varmistetaan onnistunut perehdytys?
  • Minkälainen tiedonjakamisen kulttuuri teillä on tai pitäisi olla?  
  • Miten teillä varmistetaan, että oppimiselle on aikaa?  

Osaamisen hallinnalla pedataan tulevaisuuden menestystä ja saadaan suuntaviivat henkilöstön kehittämiselle. Osaamisen jakamisen ympärille voi rakentaa mukaansatempaavaa yhteisöllistä kulttuuria.

Käytännössä osaaminen on aiheena hirmuisen laaja ja mikään yksittäinen temppu tai työkalu ei kovin autaaksi tee. Teknologia voidaan valjastaa avuksi niin, että oikeat työkalut ja fiksut automatisoinnin taivutellaan tukemaan vaikka perehdytystä ja tiedonhallintaa, esimerkiksi rakentamalla perehdytyspeli Viva Learningiin ja varmistamalla että haku tukee koulutusten ja oppimateriaalien löytymistä helposti yhdestä paikasta.

Yhdessä kohti reilumpaa digimaailmaa

Näiden valintojen lisäksi kävimme kollegoiden kanssa vilkasta keskustelua uusintavasta taloudesta, digitalisoituvasta maailmasta ja siitä miten se myös eriarvoistaa ihmisiä samaan aikaan kun datan määrä lisääntyy ja dataliiketoiminta kasvaa vauhdilla.

Megatrendijulkistus antaa kyllä ajattelemisen aihetta monelta kantilta. Julkistuksen lopussa on valoisampaa tulevaisuutta mallintava tulevaisuuden mahdollisuudet -kuva, jossa puhutaan reilusta digimaailmasta. Reilulla tarkoitetaan sitä, että yksilöiden, yritysten ja yhteiskunnan edut ovat tasapainossa. Tällainen yksi modernin työn konsultti ei saa reilua digimaailmaa aikaiseksi itsekseen käsiä heiluttelemalla, mutta koetetaan nähdä kriisien ja epävarmuuksien yli, etsitään ne omat vaikuttamisen väylät ja uskotaan että yhdessä töitä tekemällä mennään kuitenkin oikeaan suuntaan!

Jos haluat makustella Microsoftin muutokset ja uudistukset helposti pureskeltavassa muodossa, käy vaikka katsomassa Astetta Edellä° -webinaarien tallenteita youtube-kanavaltamme niin pysyt astetta edellä teknologiapainotteisten megatrendien maailmassa.