Nykyaikainen data-alusta mahdollistaa tiedon tehokkaan hyödyntämisen

Jos raportointiratkaisu on toteutettu vastaamaan vain suunnitteluaikana tunnistettuihin kysymyksiin, myöhemmät muutokset saattavat vaatia muutoksia myös olemassa oleviin datamalleihin tai arkkitehtuuriin. Nykyaikainen data-alusta on merkittävästi joustavampi, sillä se kerää kaiken tarvittavan tiedon yhteen paikkaan tehden siitä myös tulevaisuuden kannalta paremman ja turvallisemman ratkaisun. Parhaimmillaan se luo pohjan menestyksekkäälle muutosprosessille tai jopa uudelle liiketoiminnalle.

Vanhat data-alustaratkaisut ovat usein monimutkaista, ja pienikin muutos voi viedä yllättävän paljon aikaa. Kun liiketoiminnan näkökulmasta halutaan vastauksia uusiin kysymyksiin, nykyaikaisessa data-alustassa tarvittava tieto on jo olemassa yhdessä paikassa. Riittää, että tieto toimitetaan niiden raporttien tai palveluiden käyttöön, jossa uutta tietoa tarvitaan. Data on myös puhdistettu ja yhtenäistetty keskenään yhteensopivaksi, jotta vältytään vertaamasta omenoita appelsiineihin. Tämä mahdollistaa tiedon tehokkaan hyödyntäminen.

Irrallaan oleva tieto vaikeuttaa tietoon perustuvaa päätöksentekoa

Datavetoinen eli tietoon pohjautuva päätöksenteko on päivän sana. Se tarkoittaa, että yrityksen päätöksenteko perustuu analysoituun tietoon. Ilman analysoitua tietoa päätökset ovat intuition tai oletusten varassa, jotka saattavat olla vääriä tai epätarkkoja.

Kun organisaation päätöksentekoa halutaan muuttaa enemmän tietoon perustuvaksi, voi tiedon irrallisuus tulla tietovetoisen päätöksenteon esteeksi. Useissa eri järjestelmissä hajallaan oleva tieto ei välttämättä ole oikeiden ihmisten saatavilla oikeaan aikaan. Huonossa tapauksessa päätöksiä tehdään puutteellisen ja epäsymmetrisen tiedon pohjalta.

Nykyaikainen data-alusta mahdollistaa paremman tiedon hyödyntämisen. Lisäksi tarvitaan toki organisaation strategian ja toimintatapojen kehittämistä.

Nykyaikainen data-alusta elää pilvessä ja skaalautuu eri käyttötarkoituksiin ilman tarvetta suuriin muutoksiin

Data-alusta on yhdistelmä erilaisia teknologioita, joiden avulla dataa kerätään eri lähteistä, muunnetaan se haluttuun muotoon, analysoidaan ja toimitetaan eteenpäin. Data-alustoissa sellaisenaan ei ole mitään uutta, niitä on ollut olemassa jo pidemmän aikaa.

Aiemmin raportointi- ja tietovarastointiratkaisut ovat pohjautuneet paikallisiin konesaleihin, jonne eri lähteistä peräisin olevaa tietoa on tallennettu yrityksen omille palvelimille.

Nykyaikainen data-alusta on pilvipohjainen ratkaisu, joka on hyvin skaalautuva, kustannustehokas ja hallittu palvelu. Se hallitsee data keräämisen, tallentamisen, prosessoinnin, analysoinnin ja toimittamisen käyttäjille sekä sitä hyödyntäville sovelluksille. Se mahdollistaa paitsi tietokannassa olevan datan, myös erilaisten datamuotojen – kuten tekstin, kuvan tai äänen – käsittelyn sekä tiedon rikastamisen kolmansien osapuolten tuottamalla datalla.

Nykyaikaisessa data-alustassa on monia etuja verrattuna aiempiin omiin palvelimiin perustuviin ratkaisuihin. Se on paitsi kustannustehokkaampi ja skaalautuu merkittävästi paremmin mutta on myös tietoturvallisempi ja joustavampi mitä tulee erilaisten datamuotojen käsittelyyn.

Perinteisiin ratkaisuihin verrattuna nykyaikainen data-alusta

  • On kustannustehokas. Esimerkiksi Azuren pay-as-you-go -toimintaperiaatteella maksetaan vain toteutuneesta käytöstä. Merkittäviä lisäsäästöjä voidaan saavuttaa myös varaamalla resurssi etukäteen yhdeksi tai kolmeksi vuodeksi.
  • Skaalautuu täysin tarpeiden mukaan. Pilvipalvelun päälle rakennettuja ratkaisuja voi skaalata joustavasti, myös lyhyiksi hetkiksi silloin kun tehoja tarvitaan. 
  • On tietoturvallisempi. Tietoturva on oleellinen osa data-alustaa ja pilvipalveluiden toimittajat ovat panostaneet siihen merkittävissä määrin. Pilvipalvelut ovat täysin hallittuja palveluja ja niillä on mahdollista hyödyntää suhteellisen helposti sellaisia tietoturvaa parantavia ominaisuuksia, joita yrityksen omalle palvelimelle olisi työlästä toteuttaa.

Omiin palvelimiin sijoitettaessa yrityksen maksettavaksi tulevat hankintakustannusten lisäksi myös jatkuvat palvelimien ylläpitokustannukset sekä lisenssimaksut. Fyysisiä palvelimia on haastava skaalata ja niiden ylläpito ja tietoturva jäävät täysin yrityksen omalle vastuulle.

Data-alusta räätälöidään yrityksen tarpeiden pohjalta tukemaan liiketoimintaa

Data-alusta räätälöidään aina tukemaan yrityksen liiketoiminnan tarpeita. Kun ymmärretään mitä data-alustalla halutaan saavuttaa, voidaan varmistaa, että ratkaisussa käytetään oikeita työkaluja ja ratkaisu on kustannustehokas.  

Aina data-alustan ei tarvitse olla massiivinen toteutus. Eräälle asiakkaalle toteutimme ratkaisun, jossa data haetaan Excel -taulukoista sekä web-rajapinnasta, joista tiedot kerätään lähteistä kerran vuorokaudessa. Suhteellisen pienen datamäärän vuoksi data prosessoidaan suoraan tietokannassa ja tarjoillaan sieltä Power BI-raporttien käyttöön.

Toisessa asiakasratkaisussa liikkuu merkittävästi suurempia tietomääriä, jossa lähdedata on usean eri järjestelmän tietokannoissa. Kantoihin päivittyneet tiedot kerätään pian muutosten jälkeen ja tallennetaan tietovarastoon useita kertoja vuorokauden aikana. Tiedon prosessointi on toteutettu Azure Databricks:llä, joka soveltuu hyvin suurten datamäärien käsittelyyn. Databricks poimii datan tietovarastosta, puhdistaa ja yhtenäistää sen sekä rikastaa sitä vielä ulkopuolelta tulevalla tiedolla. Lopuksi prosessoitu data toimitetaan edelleen CRM-järjestelmän käyttöön.

CRM-järjestelmän lisäksi tieto prosessoidaan myös web-sovelluksen käyttöön. Näin asiakkaan käyttäjät pääsevät tarkastelemaan ja käyttämään omia tietojaan.