Modernin työn valmentaja kannustaa ja sparraa muutoksen maratonilla

Modernin työn matka on kuin maraton, mutta tasaisen suorittamisen sijaan vauhti vain kiihtyy ja edessä on sekä ylä- että alamäkiä. Ensin tuli digiloikka, nyt päälle hyökyy tekoäly. On mahdotonta ennustaa, mitä seuraavan mutkan takana on vastassa. Tähän hengästyttävään, mutta myös jännittävään ja innostavaan matkaan voi ottaa oppaaksi modernin työn valmentajan. Valmentaja kulkee työyhteisösi rinnalla ja tukee ja tsemppaa silloin, kun sitä eniten tarvitaan.

Modernin työn valmentaja tässä, päivää! Miten voin auttaa?

Onko organisaatiossasi huomattu, että työympäristölle ja työtavoille "tarttis varmaan tehrä jotain", koska työelämä muuttuu eivätkä kaikki asiat suju enää samalla tutulla kaavalla? Ehkä olette jo tehneet joitain toimenpiteitä ja luultavasti havainneet, että urakka on ensivaikutelmaansa laajempi. Huoli pois, sillä havainto on oikea ja tärkeintä on se, että työyhteisösi on valinnut oikean tien.  

Kyseessä on modernin työn matka, johon kuuluvat yhteiset toimintatavat, osaamisen ja tiedon jakaminen sekä teknologian mahdollisuuksien hyödyntäminen – ja kaiken tämän jatkuva kehittäminen. Matkan määränpää on osittain tuntematon, ja sen varrella odottaa useita haasteita - mutta myös monta palkitsevaa välietappia. Niiden saavuttamiseksi saatat tarvita apua ja silloin kehään astuu modernin työn valmentaja. Jos mietit mikä hahmo tällainen koutsi on ja mitä hyötyä hänestä voisi olla sinun organisaatiollesi, lue eteenpäin!

Modernin työn valmentaja on apunasi koko modernin työn maratonilla.

Modernin työn valmentaja on tukipilari kiihtyvässä muutoksessa

Globaali ilmiö on osoittanut, ettei työelämässä ole paluuta entisiin toimintamalleihin ja -tapoihin. Pandemia-aika oli lopullinen käännekohta, ja heti sen jälkeen on jo tapahtunut paljon, esimerkiksi tekoäly on ilmestynyt kuvioihin nopeammin kuin moni uskoi. Viimeistään nyt on selvää, että muutos on pysyvää ja vauhti vain kiihtyy.  

Tässä kelkassa voi olla vaikea pysyä kyydissä ja se on täysin ymmärrettävää. Kaikki työntekijät ja organisaatiot pohtivat, miten toimintaympäristön muutokset saa ylipäätään haltuun ja miten niihin voisi reagoida jopa proaktiivisesti ennakkoon. Onko se edes mahdollista?  

Vaikka tulevaisuus on tuntematon eikä kaikkeen voi varautua, työyhteisöä voi kehittää joustavammaksi ja muutoskykyisemmäksi. Kokonaisuuteen kuuluvat muun muassa toimintatapojen muuttaminen, digityöympäristön kehittäminen uusia toimintatapoja tukevaksi, hybridityömallin luominen, sisäisten verkostojen rakentaminen ja tukeminen, työntekijäkokemuksen vahvistaminen ja osaamisen varmistaminen. Hengästyttävä lista, josta jokaiseen yksittäiseenkin osa-alueeseen sisältyy valtavasti asiaa.  

Ensimmäinen ajatus on, että tämän kakun syöminen vaatii kokonaisen tiimin! Ja se on totta, homman hoitamiseen tarvitaan koko työyhteisö. Muutoksen veturiksi tarvitaan ydinryhmä, jolla on tulevaisuuden sumuisuudesta huolimatta selkeä päämäärä: varmistamme, että oma työyhteisö on kaikissa tilanteissa voittava joukkue, jossa yhteistyö toimii ja johon halutaan kuulua. Ennen kaikkea ydinryhmällä on paloa ja halua parantaa asioita ja tekemistä sekä uskallusta tutkia ja joskus myös arvailla tulevaa. Ilahduttavan moni organisaatio on jo perustanut esim. modernin työn kehitysryhmän tätä tehtävää varten.  

Modernin työn matka ei ole pikasprintti, se on maraton. Tällä matkalla valmentaja on ydinryhmäsi kullanarvoinen tukipilari ja tsemppari, joka auttaa rakentamaan kestävyyttä ja kokeiluun kannustavaa toimintakulttuuria.  

Koutsi kuuntelee ja kannustaa kokeiluihin

Modernin työn valmentajan tärkein tehtävä on ihmisten kuunteleminen: mitä mieltä työyhteisön jäsenet ovat, miten he itse kehittäisivät työtä ja mikä heitä innostaa tai estää. Kun valmentaja on mukana ihmisten työarjessa, työhön vaikuttavat asiat tulevat tavalla tai toisella näkyviin – myös ne piilevät, hiljaiset signaalit ja tarpeet. Valmentajan neutraali rooli työyhteisön ulkopuolisena hahmona sekä kokemukset muista työyhteisöistä ovat lyömätön yhdistelmä, josta on konkreettista hyötyä toimintatapojen kehittämisessä.  

Modernin työn valmentajalla ei ole valmiita vastauksia ja ratkaisuja kaikkiin kysymyksiin, mutta hän auttaa löytämään reitin kohti tavoitteita. Joskus yhdessä työyhteisön jäsenten kanssa huomataan, että aiemmin asetettuja tavoitteita täytyy muuttaa tai että ne menevät täysin uusiksi. Valmentajan avulla aiemmat opit eivät kuitenkaan mene hukkaan, vaan niistä napataan eväät mukaan kohti seuraavaa vaihetta. Modernin työn valmentaja rakentaa jatkumoa matkan eri vaiheiden välille siten, ettei toimenpiteistä muodostu yksittäisiä pistemäisiä roiskaisuja ilman yhteyttä oikeaan päämäärään.

Valmentaja auttaa yhdistämään ihmiset ja teknologian

Modernin työn valmentaja motivoi kokeilemaan uusia työtapoja ja tehokkaampaa digityökalujen hyödyntämistä. Hän voi toimia myös lisäresurssina ja tukena, kun haluat kasvattaa työntekijöiden ymmärrystä teknologian mahdollisuuksista aina perustasolta edistyneemmän käyttäjän työkaluihin.  

Modernin työn valmentaja ei ole tekninen tuki eikä helpdeskin korvaaja, mutta hän ohjaa työyhteisöä miettimään ja sopimaan parhaat tavat teknologian valjastamiseksi hyötykäyttöön. Työntekijöiden kanssa pohditaan esimerkiksi sitä, millaisten rutiinitehtävien automatisointi helpottaisi arkea ja säästäisi aikaa johonkin muuhun. Totta kai koutsin takataskusta löytyy nippu käytännön vinkkejä ja niksejä, jotka on helppo omaksua heti osaksi parempaa työpäiväkokemusta. Tarvittaessa valmentaja auttaa koostamaan ja jalkauttamaan modernin työn pelikirjan, joka opastaa työntekijät yhteisiin toimintatapoihin ja tarjolla olevan työkalupaletin fiksuun hyödyntämiseen erilaisissa tarpeissa ja jopa eri rooleihin kuuluvissa tehtävissä.

M365-ympäristön haasteena on sen laajuus ja monipuolisuus: moneen tarpeeseen on jo olemassa ratkaisu tai sovellus, mutta käyttäjät eivät vain tiedä siitä tai eivät osaa soveltaa sitä omaan työhönsä. Siksi kokeilut kytketään konkreettisesti osaksi päivittäistä työtä, jolloin niistä voi muotoutua uusi toimintamalli jo testausvaiheessa. Aikaa säästyy, kun samalla sekä opitaan että tehdään oikeita asioita uudella tavalla. Valmentajan kanssa voi esimerkiksi tutkia ja testata, voisiko tiimin tai yksikön tiedon hallinnan tarpeet korvata Lists-sovelluksella erillisten tiedostojen sijaan. Edistyneellä tasolla päästäänkin jo tutkimaan vaikkapa Power Platformin tarjoamia mahdollisuuksia.  

Ymmärrys kasvaa yhdessä oppien

Kuten maratonin juoksemiseen, muutokseenkin kuuluu aina annos tuskaa ja ahdistusta, vaikka yrittäisimme asennoitua siihen niin myönteisesti kuin pystymme. Modernin työn valmentaja ymmärtää muutoksen mukanaan tuomat haasteet ja auttaa pääsemään niistä yli. Hän jatkaa määrätietoisesti eteenpäin etenkin silloin, kun epätoivo ja epäusko ovat pystyttäneet barrikadinsa tielle. Toisinaan ratkaiseva askel vaatii pientä puskemista, joskus taas on astuttava askel taaksepäin ja otettava uutta vauhtia – kaikki tämä on tuttua modernin työn valmentajalle.  

Valmentaja aktivoi ja inspiroi työyhteisöä löytämään ratkaisuja ja oppimaan hankalistakin tilanteista selviytymistä yhdessä – ja oppii uutta myös itse. Modernin työn valmentaja on oikeastaan esimerkki meistä jokaisesta työelämän pyörteissä: emme ole koskaan täysin valmiita, emme koskaan tiedä kaikesta kaikkea, saamme kyseenalaistaa, voimme epäonnistua, mutta silti haluamme kehittää ja kehittyä osana työyhteisöä. Avaimet onnistumiseen ja pitkäjänteiseen kehittymiseen ovat yhdessä tekeminen, rohkeus kokeilla uutta ja jatkuvaan muutokseen sopeutuminen. Modernin työn valmentaja jeesaa sinua avainnipun kokoamisessa.  

Mitä modernin työn valmentaja on tukenut Kuntarahoitusta? 

Kuntarahoitus on ollut modernin työn matkalla jo useamman vuoden. Valmentajalla on erityisen tärkeä rooli olla armistamassa, että modernin työn pelikirjat, hallintamallit ja ideat oikeasti toteutetaan. Näissä kaikissa valmentajalla on ollut iso rooli.  Modernin työn matkaan kokonaisvaltaisesti panostaminen on mahdollistanut esimerkiksi etätyöskentelymallin laajentamisen niin, että kuntarahoituslaisia asuu nykyään myös kauempana Helsingin toimistosta, pääkaupunkiseudun ulkopuolella.