Yrityksen oman datan hyödyntäminen uusien datalähtöisten liiketoimintamallien luomisessa

Monilla organisaatioilla on joko ihan tietoisesti, joillakin tietämättään, hallussaan dataa, josta voisi parhaimmassa mahdollisessa tapauksessa kehittää uutta liiketoimintaa, mutta näin ei ole kuitenkaan tehty.

Monilla organisaatioilla on joko ihan tietoisesti, joillakin tietämättään, hallussaan dataa, josta voisi parhaimmassa mahdollisessa tapauksessa kehittää uutta liiketoimintaa, mutta näin ei ole kuitenkaan tehty.

Syitä sille, miksi mahdollisuus on vielä jätetty hyödyntämättä voi olla monia, mutta saattaisi maksaa vaivan uhrata hetken ajatusta katsoa nykyisen toiminnan ulkopuolelle ja miettiä, mitä dataa omassa organisaatiossa tällä hetkellä kerätään, miten sitä hyödynnetään sekä miten sen voisi kaupallistaa myös muiden käytettäväksi. Aivan kuten ohjelmistokehitys on muuttanut liiketoimintaprosesseja viimeisten vuosien aikana, datan kerääminen ja sen hyödyntäminen tulee tekemään saman tulevien vuosien aikana. Jokaisen organisaation tulisi huomioida tämä toiminnassaan ja hyödyntää omaa dataansa nykyisten liiketoimintamallien kehittämiseen ja innovoida täysin uusia malleja. Joku kilpailija sen tekee kuitenkin.

Yhteinen alusta tuo verkostolle voimaa

Organisaatioille kertyy dataa monesta eri lähteestä; IoT-laitteiden ja puhelimen sovellusten kautta, asiakasportaaleista, kymmenistä eri järjestelmistä, joissa hallinnoidaan organisaation toimintaa. Järjestelmiin ja sovelluksiin, joilla suoraviivaistetaan tuotantoprosesseja, liittyy usein sensoreita ja antureiden asentamista tuotantolaitoksiin. Datan määrä lisääntyy ja sen kertyminen nopeutuu koko ajan. Näillä teknologioilla kerättyä dataa ei käytetä pelkästään ymmärtämään miten operatiivista tehokkuutta voidaan parantaa, vaan myös luomaan uusia palveluita ja tulovirtoja.

Kerättyä dataa pitää osata hyödyntää ja analysoida oikein. Liiketoimintamalli, jossa hyödynnetään omaan organisaatioon tuotetun ohjelmiston tuottamaa tietoa, ja josta oikein analysoituna saadaan tuotettua ainutlaatuisia näkemyksiä esimerkiksi omille asiakkaille, voi tarjota erittäin hyvän strategian kannattavalle kasvulle.

Kasvava suuntaus dataa liiketoiminnassaan hyödyntävien yritysten keskuudessa on perustaa alustoja, jotka yhdistävät asiakkaat ja kolmannet osapuolet tarjoamaan lisäarvoa tuottavia palveluita ja jotka täten pystyvät hyödyntämään verkoston voimaa kasvun ja kilpailullisen vahvuuden lisäämiseksi.

Case Fira Smart: Tilannekuvien avulla apua tiedolla johtamiseen ja lisää läpinäkyvyyttä projekteihin

Fira Smart (Fira Groupin omistama tytäryhtiö) on hyvä esimerkki siitä, miten hyödyntämällä omaa olemassa olevaa dataa, voidaan luoda uusia liiketoimintaa kehittäviä palveluita ja lisätä tulovirtoja oman ydinliiketoiminnan ulkopuolelta. Fira Smart on suomalainen rakennusalan yritys, joka tekee toimialallaan datapohjaista pioneerityötä. Se hyödyntää rakennustyömaillaan uusia teknologioita ja toimintatapoja. Tietotyökalut ja reaaliaikainen seuranta parantavat mahdollisuuksia puuttua esimerkiksi virheisiin heti niiden synnyttyä sekä mahdollistavat keräämään talteen työmaalla liikkuvan tiedon ja jäsentelemään sen kaikkia hyödyttäviksi opeiksi tuleviin projekteihin. Tämän kaiken Fira Smart haluaa myös jakaa muiden alan toimijoiden kanssa.

Fira Smart ja Meltlake ovat yhdessä kehittäneet tilannekuvien hyödyntämistä Smartin asiakkaille alkuvuodesta 2021. Tavoitteena on ollut tuoda tietoa päivittäisestä toiminnasta työmaalla erityisesti aikatauluhallinnan näkökulmasta. Meltlaken Power BI –konsultti suunnitteli tilannekuvien tuotannon datan alkulähteiltä saakka, loi data platformin ja yhdisti dataa eri lähteistä mm. Fira Sitedrivesta, laadunhallinta-, taloushallinta- ja kulunvalvontajärjestelmistä. Tätä kaikkea dataa jalostettiin, luotiin tietomallit, mittarit ja visualisoinnit ja lopputuotoksena raportit tuotiin näkyviin selainpohjaiseen tilannekuvaan, joka voitiin jakaa loppukäyttäjille.

Teknisen toteutuksen lisäksi Meltlaken Power BI-konsultti oli mukana kehittämässä tilannekuvaa käyttäjien tarpeiden näkökulmasta, mikä on ensiarvoisen tärkeää, jotta lopputulos on sellainen, josta käyttäjille on oikeasti lisäarvoa. Tilannekuvien kohdalla niiden lisäarvo on todettu erittäin tärkeäksi, sillä ne tuovat läpinäkyvyyden koko työmaan toimintaan ja keskittävät tiedon yhteen paikkaan. Tietoa ei aiemmin ollut kootusti, se oli hajallaan ja päätöksiä ei voitu tehdä ajantasaiseen informaatioon perustuen. Nyt toimintaa on ajantasaisten tilannekuvien perusteella helppo johtaa ja niistä on hyötyä myös ennustettavuuden kannalta.

Tilannekuvia on kokeiltu myös Firan asiakkaiden kanssa, ja kokonaispalvelu herättää erittäin paljon kiinnostusta, joten työlle on luvassa jatkoa. Tämä on hyvä esimerkki siitä, miten digitaalisia palveluja ja liiketoimintamahdollisuuksia on johdettavissa oman ydinliiketoiminnan ulkopuolelta. Kehitystyö yhdessä asiakkaiden ja kumppaniverkoston kanssa antaa kullekin organisaatiolle mahdollisuudet kasvattaa liiketoimintaansa ja lisätä omia kilpailuvalttejaan. Aluksi pelkästään omaan käyttöön tehdy sovellus/palvelu voi toimia kolmansille osapuolillekin.

Onko sinun organisaatiossasi dataa, josta voisimme yhdessä lähteä kehittämään tulevaisuuden liiketoimintamallia ja kilpailuvalttia?