Microsoft Dynamics 365 ja Power Platform liiketoiminnan muutoksen mahdollistajina

Lähes kaikissa organisaatiossa toimintojen digitalisointi on jo arkipäivää kun sekä sisäisiä että ulkoisia toimintoja halutaan sujuvoittaa niin läpinäkyvyyttä lisäämällä kuin (manuaalisia) prosesseja tehostamalla. Low-code -ratkaisuilla päästään nopeasti vauhtiin kun raskasta koodausta ei enää tarvita. Microsoftin teknologiat Dynamics 365 ja Power Platform vastaavatkin loistavasti tarpeisiin, joissa prosesseja lähdetään digitalisoimaan ja keskittämään.

Tämä blogi on julkaistu alunperin 9.2.2022 ja tuotu tähän päivään päivittämällä tekstiä sekä lisäämällä asiaa itse teknologioista.

Nykyisessä liiketoimintaympäristössä muutosvauhti on kova ja muutosta tapahtuu joka suunnalla. Asiakkaiden toiveet ja tarpeet palveluista ja tuotteista muuttuvat samaa tahtia teknologian kehittymisen kanssa. Yrityksen sisäisten prosessien pitäisi pysyä muutoksen ja digitaalisen kehityksen tahdissa, jotta asiakkaita pystytään palvelemaan heidän vaatimallaan tasolla. Tekoälyn tuomat mahdollisuudet lisäävät omat kompleksiset vaihtoehdot organisaatioiden valitsemien polkujen suhteen.  

Ei mikään ihme, että yrityksissä ollaan välillä vähän ihmeissään, mikä polku pitäisi valita, jotta pysyy niin digitaalisen kuin toimintatapoihinkin liittyvien muutosten tahdissa mukana.

Kaikki alkaa liiketoiminnan prosesseista

Organisaatioilla on yleensä joku haaste toiminnassaan, johon he lähtevät hakemaan ratkaisua - joko omin voimin sisäisesti tai ulkopuolisen toimittajan avulla. Monesti ajatellaan, että haasteen ratkaisee joku tekninen uusi järjestelmä, ja monesti se lopulta näin onkin. On kuitenkin monta askelta, jotka pitää ottaa, ennen kuin tuo tekninen järjestelmä toimii siten, että siitä on oikeasti apua alkuperäiseen ongelmaan.  

Ensimmäiseksi pitää päättää mitä lähdetään tavoittelemaan. Voidaan esimerkiksi peilata asiakkailta saatua palautetta yrityksen omiin toimintatapoihin, ja todeta, että tiettyjä puutteita sisäisten toimintamallien ja asiakkaiden toiveiden välillä on. Näin päätetään lähteä ainakin rakentamaan mallia, joka tuo asiakasta ja organisaatiota lähemmäs toisiaan. Tämä vaatii yleensä muutoksia sekä yrityksen sisäisiin prosesseihin että asiakkaan tekemiin toimintoihin.  

Hyvänä esimerkkinä toimii tilanne, jossa halutaan parantaa tilausten seurantaa ja sen kautta asiakaskokemusta. Jos asiakas nykytilanteessa laittaa tilauksen myyjälle sähköpostilla, ei hänellä sen jälkeen ole näkyvyyttä siihen, miten tilauksen käsittely edistyy toimittajalla. Kehittämällä tilausjärjestelmää, joka on läpinäkyvä niin asiakkaalle kuin toimittajalle, vältetään ensinnäkin turhat tiedustelut tilauksen etenemisestä sekä luodaan asiakkaalle parempi kokemus toimittajan palveluista.    

Sisäiset ja asiakkaan puolella tapahtuvat prosessin osat pitää saattaa yhteen mahdollisimman saumattomaksi kokemukseksi asiakkaalle. Ei sovi myöskään unohtaa sisäisiä käyttäjiä, joille uusi teknologia ja toimintamalli voi aluksi tuntua epämukavaltakin. Varmistamalla työntekijäkokemuksen lisäksi myös ylivertainen asiakaskokemus, luodaan toimintamalli, jossa voittavat kaikki.

Vasta kun tiedetään mitä halutaan saavuttaa ja on määritelty miten tavoitteeseen päästään, on aika miettiä teknologiavalintoja.

Microsoftin Dynamics 365 ja Power Platform liiketoiminnan muutoksen mahdollistajien kärkiteknologiat

Microsoft Dynamics 365 ja Microsoft Power Platform yhdessä lisäävät organisaatioiden mahdollisuuksia digitalisoida liiketoiminnan prosesseja, tehostaa ja automatisoida toimintoja ja näin parantaa asiakas- ja työntekijäkokemusta. Jos organisaatiolla on Microsoft-teknologiaa laajemminkin käytössä, saadaan järjestelmien välille luotua saumattomat integraatiot.  

Dynamics 365 on vahvistanut asemaansa markkinoilla. Yhä useammat organisaatiot hyödyntävät sitä luodakseen parempia sisäisiä prosesseja, mukautuessaan markkinoiden tarpeisiin nopealla syklillä sekä innovoidessaan koko liiketoimintaansa, jossa loistavan asiakaskokemuksen tuottaminen on kaiken keskiössä.    

Power Platform on monipuolinen matalan kooditason (low-code) kehitysalusta, mikä laajentaa Microsoft 365-, Azure, Dynamics 365-ratkaisuja ja mahdollistaa täysin uusien ratkaisujen kehittämisen ketterästi myös muihin ympäristöihin ilman raskasta ja pitkäkestoista koodausta.  

Power Platformista on kovaa vauhtia tulossa uuden sukupolven low-code teknologia, jolla automatisoidaan liiketoimintaprosesseja, tehostetaan organisaation toimintoja, modernisoidaan vanhoja järjestelmiä sekä ratkaistaan erilaisia liiketoimintahaasteita. Gartner nimesi Power Platformin yhdeksi low-code teknologian johtajaksi ja ennusti vuoden 2021 raportissaan*, että vuonna 2025 noin 70 % sovelluksista toteutetaan low-code teknologialla. Vastaava luku vuonna 2020 oli 25 %.  

*Gartner, Harness the Disruptive Powers of Low-Code: A Gartner Trend Insight Report, Jason Wong, Kyle Davis, July 18, 2022    

Low-code laajentaa teknologian saatavuuden myös IT:n ulkopuolelle

Gartner ennusti myös, että vuonna 2025 puolet low-code -teknologiaa hyödyntävistä asiakkaista tulee liiketoiminnoista eikä IT:stä. Ennustuksen mukaisesti IT ei ole enää organisaatioissa ainoa taho, joka laittaa liikkeelle teknologiahankkeita. Liiketoimintarooleissa toimivat henkilöt näkevät low-code teknologiassa mahdollisuuden luoda ja toteuttaa omia ideoitaan tuottaakseen automaatiota käyttämiinsä liiketoimintasovelluksiin, työnkulkuihin ja muihin pienempiin työarkea sujuvoittavien tehtävien toteutukseen.  

Yhtenä syynä liiketoimintojen innostukseen liittyen low-code teknologian hyödyntämiseen on sen mahdollistama nopeus sovelluskehitystyössä. Käyttäjien ei tarvitse enää odotella kuukausikaupalla sovellusten saamista käyttöönsä, sillä Power Appsien kehittäminen voi olla hyvinkin nopeaa ja mahdollista myös organisaation omien käyttäjien toimesta, kun varsinaista koodausosaamista ei välttämättä tarvita. Yleensä nämä pienet sovellukset eivät tästä syystä varsinkaan isoissa organisaatioissa koskaan päädy edes tiekartalle jossa pyöritetään isoja, monen vuoden jättihankkeita.

Sovelluskohteita on lisäksi helppo löytää ihan omasta työympäristöstäkin. Kenellä meistä ei olisi exceleitä päivitettävänä, tietoja, joita pitää kopioida toisesta sovelluksesta toiseen sekä manuaalisia ja rutiininomaisia työtehtäviä?  

Ammattikehittäjiä otetaan - ja tarvitaan - edelleen avuksi vaativampien prosessien ja integrointia vaativien sovellusten kehitystyössä, mutta silloinkin sovelluksien kehittäminen on aiempaa tehokkaampaa, kun Power Platformia ja sen ominaisuuksia voidaan hyödyntää alustana.  

Mitä low-code käytännössä on ja miten se eroaa muusta IT-kehittämisestä? Katso videolta. Jos upotus ei näy, pääset videoon myös täältä.

D365 - ja Power Platform –teknologioilla tehokkuutta liiketoiminnan prosesseihin

Yksi tapa löytää sopivia käyttökohteita low-code sovelluksille ovat innovointityöpajat, joissa ideoidaan näitä kehityskohteita omista työtehtävistä käsin. Ihmisiin syttyy todellinen innostus, kun he ymmärtävät millaisia työtä helpottavia sovelluksia heidän työarkeensa voitaisiin tuoda. Poistamalla rutiininomaisia tehtäviä ja automatisoimalla toimintoja vaikutetaan positiviisesti työntekijäkokemukseen, kun työntekijät pystyvät keskittymään manuaalisten työtehtävien sijaan asiantuntemusta vaativiin tehtäviin.  

Teknologian toimivuutta manuaalisten prosessien tarpeisiin on helppo ja nopea testata kumppanivetoisesti vaikka nopeiden kokeilujen avulla. Kokeiluissa toteutetaan usein täsmäiskuna hyvin rajattuun rutiinitehtävään pilotti, joka viedään tuotantoon jos ja kun ratkaisulla saadaan positiivinen muutos aikaan.  

Meillä Meltlakella on tälläkin hetkellä käynnissä useampi MS Dynamics 365 - ja Power Platform -teknologiaa hyödyntävä asiakasprojekti. Näissä on aluksi kartoitettu nykyisen liiketoiminnan prosesseja ja selvitetty niissä mahdolliset haasteet, luotu uudet tulevaisuuden prosessit ja lähdetty tämän jälkeen toteuttamaan uusien prosessien mukaisesti järjestelmäprojektia. Dynamics 365- ja Power Platform-asiantuntijamme loihtivat ketterällä sprinttimallilla asiakkaillemme intuitiivisia ja käytettäviä sovelluksia, joiden avulla parannetaan sekä asiakas- että työntekijäkokemusta.  

Matalakoodisia Power Apps -sovelluksia voidaan kehittää sekä organisaation yhteistyön tuottavuutta lisääviin että liiketoimintakriittisiin ratkaisuihin liittyen. Yksi innovatiivinen esimerkki on puheohjattu sovellus kiireisten myyjien arjen helpottajana osana toimivaa CRM-järjestelmää.