Microsoft Dynamics 365 ja Power Platform liiketoiminnan muutoksen mahdollistajina

Lähes kaikissa organisaatiossa on käynnissä toimintojen digitalisointi joko sisäisiin tai asiakasprosesseihin liittyen. Miten Microsoftin teknologiat kuten Dynamics 365 ja Power Platform voivat auttaa tässä?

Nykyisessä liiketoiminnan ympäristössä muutoksen vauhti on kova ja muutosta tapahtuu joka suunnalla. Asiakkaiden toiveet ja tarpeet palveluista ja tuotteista muuttuvat samaa tahtia teknologian kehittymisen kanssa. Yrityksen sisäisten prosessien pitäisi pysyä muutoksen ja digitaalisen kehityksen tahdissa, jotta asiakkaita pystytään palvelemaan heidän vaatimallaan tasolla. Tekoälyn tuomat mahdollisuudet lisäävät omat kompleksiset vaihtoehdot organisaatioiden valitsemien polkujen suhteen. Ei mikään ihme, että yrityksissä ollaan välillä vähän ihmeissään, mikä polku pitäisi valita, jotta pysyy muutoksen tahdissa mukana.

Organisaatioilla on yleensä joku haaste toiminnassaan, johon he lähtevät hakemaan ratkaisua - joko omin voimin sisäisesti tai ulkopuolisen toimittajan avulla. Monesti ajatellaan, että haasteen ratkaisee joku tekninen uusi järjestelmä, ja monesti se lopulta näin onkin. On kuitenkin monta askelta, jotka pitää ottaa, ennen kuin tuo tekninen järjestelmä toimii siten, että siitä on oikeasti apua alkuperäiseen ongelmaan.

Kaikki alkaa liiketoiminnan prosesseista

Aivan aluksi pitää päättää mitä lähdetään tavoittelemaan. Voidaan esimerkiksi peilata asiakkailta saatua palautetta yrityksen omiin toimintatapoihin, ja todetaan, että tiettyjä puutteita sisäisten toimintamallien ja asiakkaiden toiveiden välillä on. Ja päätetään lähteä ainakin rakentamaan mallia, joka tuo asiakasta ja organisaatiota lähemmäs toisiaan. Tämä vaatii yleensä muutoksia sekä yrityksen sisäisiin prosesseihin että asiakkaan tekemiin toimintoihin. Nämä molemmat puolet prosessista pitää saattaa yhteen mahdollisimman saumattomaksi kokemukseksi asiakkaalle, mutta ei sovi unohtaa sisäisiä käyttäjiä, joille uusi toimintamalli voi aluksi tuntua epämukavaltakin. Varmistamalla asiakaskokemuksen lisäksi myös hyvä työntekijäkokemus, luodaan toimintamalli, joka toimii kaikkien osapuolten näkökulmasta. Vasta kun tiedetään mitä halutaan saavuttaa ja on määritelty miten tavoitteeseen päästään, on aika miettiä teknologiavalintoja.

Microsoft -teknologiat liiketoiminnan muutoksen mahdollistajina

Microsoft Dynamics 365 ja Microsoft Power Platform yhdessä mahdollistavat organisaatioille monia mahdollisuuksia digitalisoida liiketoiminnan prosesseja, tehostaa ja automatisoida toimintoja sekä parantaa asiakas- ja työntekijäkokemusta. Dynamics 365 on vahvistanut asemaansa markkinoilla ja yhä useammat organisaatiot hyödyntävät sitä luodakseen parempia sisäisiä prosesseja, mukautuessaan markkinoiden tarpeisiin nopealla syklillä sekä innovoidessaan koko liiketoimintaansa, jossa loistavan asiakaskokemuksen tuottaminen on kaiken keskiössä.

Microsoftin Power Platform on matalan kooditason (low-code) kehitysalusta, mikä laajentaa Office 365-, Azure, Dynamics 365-ratkaisuja ja mahdollistaa täysin uusien ratkaisujen kehittämisen ketterästi myös muihin ympäristöihin. Power Platformista on kovaa vauhtia tulossa uuden sukupolven low-code teknologia, jolla automatisoidaan liiketoimintaprosesseja, tehostetaan organisaation toimintoja, modernisoidaan vanhoja järjestelmiä sekä ratkaistaan erilaisia liiketoimintahaasteita. Power Apps -sovelluksia voidaan kehittää sekä organisaation yhteistyön tuottavuutta lisääviin että liiketoimintakriittisiin ratkaisuihin liittyen. Gartner on nimennyt Microsoftin Power Platformin yhdeksi low-code teknologian johtajaksi. Gartner ennustaa raportissaan myös, että vuonna 2025 noin 70 % sovelluksista toteutetaan low-code teknologialla. Vastaava luku vuonna 2020 oli 25 %.

Ei teknologia edellä, vaan teknologia mahdollistajana

IT ei ole enää organisaatioissa ainoa taho, joka voi laittaa liikkeelle teknologiahankkeita. Liiketoimintapäättäjät ovat entistä suuremmassa roolissa. Gartnerin mukaan vuonna 2025 puolet low-code teknologiaa hyödyntävistä asiakkaista tulee liiketoiminnoista eikä IT:stä. Liiketoimintarooleissa toimivat henkilöt näkevät low-code teknologiassa mahdollisuuden luoda ja toteuttaa omia ideoitaan tuottaakseen automaatiota käyttämiinsä liiketoimintasovelluksiin ja työnkulkuihin.

Yhtenä syynä liiketoimintojen innostukseen liittyen low-code teknologian hyödyntämiseen näen sen mahdollistaman nopeuden sovelluskehitystyössä. Käyttäjien ei tarvitse enää odotella kuukausikaupalla sovellusten saamista käyttöönsä, sillä Power Appsien kehittäminen voi olla hyvinkin nopeaa ja mahdollista myös organisaation omien käyttäjien toimesta, kun varsinaista koodausosaamista ei välttämättä tarvita. Ammattikehittäjiä otetaan avuksi edelleen vaativampien prosessien ja integrointia vaativien sovellusten kehitystyössä, mutta silloinkin sovelluksien kehittäminen on aiempaa tehokkaampaa, kun voidaan hyödyntää Power Platformia ja sen ominaisuuksia alustana.

Lisäksi sovelluskohteita on kaikkien helppo löytää ihan omasta työympäristöstään. Kenellä meistä ei olisi exceleitä päivitettävänä, tietoja, joita pitää kopioida toisesta sovelluksesta toiseen sekä manuaalisia ja rutiininomaisia työtehtäviä? Olen vetänyt monia innovointityöpajoja, joissa ideoidaan näitä kehityskohteita omista työtehtävistä ja voin sanoa, että ihmisiin syttyy todellinen innostus, kun he ymmärtävät millaisia työtä helpottavia sovelluksia heidän työarkeensa voitaisiin tuoda. Poistamalla rutiininomaisia tehtäviä ja automatisoimalla toimintoja vaikutetaan vahvasti työntekijäkokemukseen, kun työntekijät pystyvät keskittymään manuaalisten työtehtävien sijaan asiantuntemusta vaativiin tehtäviin.

Miten me Meltlakella olemme hyödyntäneet D365 - ja Power Platform -teknologioita asiakasprojekteissa?

Meltlakella on tällä hetkellä käynnissä useampi MS Dynamics 365 - ja Power Platform -teknologiaa hyödyntävä asiakasprojekti. Näissä on aluksi kartoitettu nykyisen liiketoiminnan prosesseja, luotu uudet tulevaisuuden prosessit ja lähdetty tämän jälkeen toteuttamaan uusien prosessien mukaisesti järjestelmäprojektia. Dynamics 365- ja Power Platform-asiantuntijamme loihtivat ketterällä sprinttimallilla asiakkaillemme intuitiivisia ja käytettäviä sovelluksia, joiden avulla lisätään sekä asiakas- että työntekijäkokemusta.

Olisiko sinun organisaatiossasi meille vastaavia haasteita ratkottavaksi? Ole yhteydessä, kerron mielelläni lisää.