Muotoillen parempaan työntekijäkokemukseen - Mikä työntekijäkokemus ja miksi se on tärkeää? 

Työntekijöiden tavat ja tarpeet ovat muuttuneet hybridityön myötä ja yhä useampi asiantuntijatyötä tekevä haluaa itse määritellä, missä työnsä tekee. Työltä haetaan myös enemmän merkityksellisyyttä, yhteisiä arvoja sekä kiinnostavia ja haastavia työtehtäviä. Toimivien teknologiaratkaisujen lisäksi organisaation tulee panostaa työntekijäkokemukseen, joka muodostuu kaikissa työnantajan ja työntekijän välisissä vuorovaikutustilanteissa.

Työntekijäkokemus muodostuu työntekijän ajatuksista ja tunteista työtään, työympäristöään, toimintatapoja ja työnantajaansa kohtaan. Ne muodostuvat kaikissa työnantajan ja työntekijän vuorovaikutustilanteissa. Jokaisella työntekijälläsi on yksilöllinen työntekijäkokemus, johdetaan sitä tai ei.

Miksi työntekijäkokemukseen kannattaa panostaa?

Hybridityö on väistämättä muuttanut tapaa tehdä töitä. Työn monipaikkaisuus on lisääntynyt ja moni on huomannut löytäneensä itselleen sopivan työskentelyn tasapainon. Tutkimustenkin mukaan yhä useampi työntekijä arvostaa vapautta valita etätyöskentelyn ja toimistolla työskentelyn suhteen. Mutta koska harvoin työskentelemme yksin, vaativat uudet toimintatavat linjauksia niin tiimi- kuin organisaatiotasolla ja moni organisaatio onkin määrittänyt käytäntöjään uudelleen.

Etä- ja hybridityön tuoma muutos on niin iso, että se on huomioitu myös megatrendeissä. Organisaatioissa mietitään nyt miten päästään etäpäivien lukumäärän sopimisesta luomaan aitoa hybridityön mallia, jossa olennaista ei ole fyysinen sijainti vaan sujuva yhteistyökulttuuri, palaverikäytännöt ja viestintäkulttuuri ja jonka lähtökohtanä on luottamus.

Tutkimukset osoittavat, että pandemian myötä yhä useampi työntekijä harkitsee työpaikan vaihtoa. Tosiasia on, että työntekijöiden tarpeet ovat muuttuneet ja mukautuminen on elinehto, kun halutaan pitää kiinni parhaista tekijöistä. Forbesin mukaan työnantajat, jotka panostavat strategisella tasolla työntekijöiden pitovoimatekijöihin, onnistuvat luomaan kulttuurin, jossa vaihtuvuus laskee. Henkilöstön vaihtuvuus on kallista, ja joidenkin arvioiden mukaan hyvän työntekijän korvaaminen voi kustantaa tuplasti vuosipalkan verran.  

Työntekijäkokemukseen panostavien yritysten tuotto voi olla jopa nelinkertainen verrattuna niihin, joissa siihen ei panosteta, selviää puolestaan Harvard Business Reviewssä julkaistusta tutkimusartikkelista. Lisäksi tutkimukset kertovat, että onnelliset työntekijät ovat tehokkaampia, poissaoloja on vähemmän, vaihtuvuus pienenee, asiakaskokemus paranee sekä liikevaihto on parempi. Tyytyväiset työntekijät ovat myös paras käyntikortti ulospäin työnantajamielikuvaa ajatellen. Luomalla merkityksellisiä ja mieleenpainuvia arjen kokemuksia, lopputuloksena on siis tuottavampia ja tyytyväisempiä työntekijöitä. Myös me Meltlakella ajattelemme, että ihmiset ovat organisaation tärkein voimavara, ja kun heidän työntekijäkokemuksensa on erinomainen, niin on myös organisaation tulos.

Työntekijäkokemukseen panostaminen siis kannattaa, sillä se vaikuttaa kokonaisvaltaisesti yrityksen menestymiseen.

Löydä työntekijöille merkitykselliset hetket

Toimivan teknologian lisäksi työntekijäkokemus on oleellinen osa modernia työtä. Molempien perustana ovat yhteiset toimintatavat, osaamisen ja tiedon jakaminen sekä teknologian mahdollisuuksien hyödyntäminen. Työltä haetaan merkityksellisyyttä, kohtaavia arvoja sekä kiinnostavia ja haastavia työtehtäviä. Vastatakseen työntekijöiden tarpeisiin, organisaatioiden on panostettava työntekijäkokemuksen rakentamiseen.

Positiivinen työntekijäkokemus vaikuttaa laaja-alaisesti liiketoiminnan eri osa-alueisiiin. Lähde : The Josh Bersin Company 2021

 Työntekijäkokemukseen voidaan vaikuttaa, kun tunnistetaan tärkeitä hetkiä työntekijän arjessa ja panostetaan työnantajan ja työntekijän kohtaamispisteisiin. Näin niistä voidaan tehdä positiivisia, parempia ja sujuvampia.

Työntekijäkokemuksen muotoilun keskiössä ovat työntekijät, jotka auttavat konkretisoimaan sen, miten he kokevat, aistivat ja näkevät työhön liittyvät eri alueet. Parhaaseen lopputulemaan päästään, kun työntekijät otetaan mukaan kehitysprosessiin alusta lähtien. Näin voidaan määrittää kipupisteitä ja tutkia mikä on työntekijöille arvokasta ja tärkeää. Osallistamisen myötä pystytään kehittämään uusia ideoita ja innovaatioita yhdessä työntekijöiden kanssa.  

Kuinka lähteä liikkeelle?

Kun puhutaan työntekijäkokemuksesta, on tärkeä huomioida, että kyse ei ole pelkästään HR:n projektista, vaan työntekijäkokemus on holistinen ja koko organisaation läpileikkaava asia.

Me Meltlakella näemme, että työntekijäkokemus rakentuu fyysisestä työympäristöstä, digitaalisesta työympäristöstä ja yhteisistä toimintatavoista. Yhteisöt ja yhteenkuuluvuus, sisäinen viestintä ja vuorovaikutus, työskentelytavat ja tiimityö sekä oppiminen ja kehittyminen ovat työntekijäkokemuksen keskiössä. Alkuun päästään tutkimalla nykykokemusta jonka jälkeen tekemistä ohjataan tiedolla ja aidoilla tarpeilla, jotka muotoillaan merkityksellisiksi toimiksi.

Tulevaisuuden parhaiten menestyvät yritykset kykenevät muotoilemaan toimintaansa muutoksen myötä, viemään työntekijälähtöisesti oivallukset käytäntöön ja tukemaan näin sujuvaa työarkea.  

Muotoillaan yhdessä ylivertainen työntekijäkokemus❤️

Jos haluat ideoita työntekijäkokemuksen systemaattiseen parantamiseen, katso "Ylivertaisen työntekijäkokemuksen kehittäminen hybridiaikana" webinaaritallenne.